Music Center for PC

  Återställning av data som är uppbackade med ”Music Center for PC

  OBS!

  • Avsluta alla program utom verktyget för säkerhetskopiering i ”Music Center for PC”.
  • Ställ inte datorn i inaktivt läge, till exempel viloläge, medan säkerhetskopian håller på att lagras.
   Då kan data gå förlorade eller säkerhetskopieringen misslyckas.
  • Ju större materialet är, desto längre tid tar säkerhetskopieringen.

  Återställning av data som är uppbackade med ”Music Center for PC Ver. 2.2.0” eller senare

  1. Välj (Meny) längst upp till vänster på skärmen, och välj sedan [Återställ säkerhetskopierad data] på [Verktyg]-menyn.
  2. Läs noggrant igenom informationen som visas och välj sedan [Nästa].
  3. Välj [Bläddra...] och ange lagringsdestinationen för backup-data på skärmen som visas.

   Ange lagringsdestinationen och välj [Välj mapp].

  4. Kontrollera att vald lagringsdestination visas för ”Välj säkerhetskopieringsdata som ska återställas:”.
  5. Välj ”Återställningsmapp:”.

   Välj något av följande alternativ.

   [Återställ till samma plats som säkerhetskopieringsdata]:

   Alla låtar och spellistor bland dina ”Music Center for PC”-data återställs till samma platser som de backades upp ifrån.

   [Återställ till den tilldelade mappen]:

   Alla låtar och spellistor bland dina ”Music Center for PC”-data återställs till en ny plats i önskad mapp.

  6. Bekräfta informationen som visas och välj [Starta].
  7. När återställningen är klar, välj [OK].

  Återställning av data som är uppbackade med ”Music Center for PC Ver. 2.1.0”

  Om du använder ”Music Center for PC Ver. 2.1.0” så kontrollera följande information.

  Återställning av data som är uppbackade med ”Music Center for PC Ver. 1.0”

  För att återställa data som är uppbackade med ”Music Center for PC Ver. 1.0” använder man följande procedur.

  • Windows 10/Windows 8.1
   1. Högerklicka på [Start]-knappen och välj [Sök].
   2. Mata in ”Music Center for PC Dataåterställningsverktyg” i rutan [Skriv här för att söka].
   3. Välj ”Music Center for PC Dataåterställningsverktyg” när det visas.
   4. När ”Music Center for PC Dataåterställningsverktyg” startar, utför proceduren enligt anvisningarna på skärmen.
  • Windows 7
   1. Klicka på [Start]-knappen och mata in ”Music Center for PC Dataåterställningsverktyg” i rutan [Sök bland program och filer].
   2. Välj ”Music Center for PC Dataåterställningsverktyg” när det visas.
   3. När ”Music Center for PC Dataåterställningsverktyg” startar, utför proceduren enligt anvisningarna på skärmen.