Artikel-ID : 00253754 / Senast ändrat : 18/11/2020Skriv ut

Så felsöker du problemet med att Android TV årsmodell 2020 från Sony ständigt startas om

  Om kunden inte använder HbbTV och problemet kvarstår efter att ha följt stegen i den här artikeln ber du kunden att avaktivera HbbTV.

  Startas din Android TV årsmodell 2020 från Sony ständigt om?

  Om din Android TV från Song ständigt startas om, eller med andra ord har fastnat i en oändlig loop av omstarter, kan du behöva utföra en tvingad fabriksåterställning.

  Problemet med att tv:n ständigt startas om kan inträffa när tv-programvaran kraschar efter en uppdatering av den inbyggda programvaran och det inte går att utföra en standardfabriksåterställning.

  Om din tv börjar att ständigt startas om kommer följande startskärm visas:

  Marshmallow-omstart

  Utföra en tvingad fabriksåterställning med hjälp av knapparna på tv:n

  VARNING: När du utför en tvingad fabriksåterställning tas alla anpassade inställningar på tv:n bort, inklusive hämtade program, systemdata, kanalsortering och inställningar för trådlösa nätverk. Demodata för detaljhandelsbutiker ZH8-modeller tas också bort från det interna lagringssystemet. Om du kan få tillgång till tv-menyn bör du utföra en fabriksåterställning i stället.

  Innan du påbörjar en tvingad fabriksåterställning

  • Den här åtgärden kan kräva två personer.
  • Knapparna sitter på olika ställen på olika tv-modeller.
  • Om apparna är synkroniserade med ditt Google™-konto kan du eventuellt återställa vissa programdata när du har utfört den tvingade fabriksåterställningen. Hur du synkroniserar appar beror på alternativen på tv-menyn:
   • Tryck på HOME→, välj Settings (Inställningar)Device Settings (Enhetsinställningar) eller Accounts & Sign-In (Konton och inloggning)GoogleChoose synced apps (Välj appar att synkronisera)→, välj de objekt du vill synkronisera med kontot och välj →Sync now (Synkronisera nu).
   • Tryck på HOME→, välj Settings (Inställningar)GoogleChoose synced apps (Välj appar att synkronisera) i Sync (Synkronisera)→, välj de objekt du vill synkronisera med kontot och välj →Sync now (Synkronisera nu).
   • Tryck på HOME→, välj Settings (Inställningar)Personal (Privat)GoogleChoose synced apps (Välj appar att synkronisera) i Sync (Synkronisera)→, välj de objekt du vill synkronisera med kontot och välj →Sync now (Synkronisera nu).

  Utföra en tvingad fabriksåterställning

  Börja med att se efter hur många knappar det finns på tv:n. Du kan använda den här länken till att identifiera var knappen/knapparna sitter på tv:n.

  1. Endast en knapp på tv:n: Knappen (Power) sitter längst ned i mitten eller på den vänstra sidan av tv:n framifrån.
  2. Tre knappar på tv:n: Knapparna sitter på den högra sidan, på den vänstra sidan eller på baksidan av tv:n, beroende på modell.

  Om du inte hittar knapparna kan du läsa i handboken för tv:n. Handböckerna finns på supportsidan för din modell.


  Följ instruktionerna beroende på hur många knappar det finns på tv:n.

  Typ A: din tv har bara en knapp

  Typ B: din tv-modell har tre knappar


  Jag har utfört en tvingad fabriksåterställning och det går inte att ställa in satellitkanaler

  Om du har utfört en fabriksåterställning och har problem med att ställa in satellitkanaler kan du läsa i vår satellitinställningsguide eller titta på den här videofilmen:

  Om inställningarna fortfarande inte fungerar korrekt, kontakta oss.