Artikel-ID : 00254262 / Senast ändrat : 25/05/2021Skriv ut

Hur gör jag en fabriksåterställning på Android TV från Sony?

  VARNING: En fabriksåterställning tar bort alla anpassade inställningar, bland annat kanaler, kontoinformation (t.ex. för Google-konton), system- och programdata, hämtade appar, inställningar för trådbundna och trådlösa nätverk och inställningar för barnlås.   Viktigt att veta innan du påbörjar en fabriksåterställning

  Svarar inte tv:n/har den fastnat i ett läge där den ständigt startas om?

  VIKTIGT! Om tv:n inte svarar eller ständigt startas om och du inte kan utföra en (mjuk) strömåterställning eller en fabriksåterställning kan du läsa artikeln
  Utföra en tvingad fabriksåterställning på Android TV (manuellt med de tre knapparna på sidan av tv:n)

  Så här synkroniserar du dina appar och återställer programdata efter en fabriksåterställning

  Du kan synkronisera dina appar med ditt Google-konto för att återställa en del av apparnas data efter att du har gjort en fabriksåterställning. Följ stegen nedan beroende på vilken meny som visas på din tv.

  Android™ 9

  Tryck på HOME →Settings (inställningar) →Device Preferences (enhetsinställningar) eller Accounts & Sign In (konton och inloggning) → Google →Choose synced apps (välj synkroniserade appar) → välj objekt att synkronisera → Sync now (synkronisera nu).

  Android 7.0, Android 8.0

  Tryck på HOME → Settings (inställningar) → Google → Choose synced apps (välj synkroniserade appar) i Sync (synkronisera) → välj objekt att synkronisera → Sync now (synkronisera nu).

  Android 6.0

  Tryck på HOME → Settings (inställningar) → Personal (personliga inställningar) → Google → Choose synced apps (välj synkroniserade appar) i Sync (synkronisera) → välj objekt att synkronisera → Sync now (synkronisera nu).


  Utföra en fabriksåterställning på tv:n

  Ha följande i åtanke:

  • Fabriksåterställningen kan ta några minuter. Vänta tills det står att processen har slutförts.
  • Du måste ange en PIN-kod (om det finns en inställd på tv:n) när du väljer alternativet Erase everything (radera allt).
  • Efter att fabriksåterställningen har slutförts fortsätter tv:n till första installationsguiden. Du måste samtycka till Googles tjänstevillkor och Googles sekretesspolicy.
  • Parkopplingen av pekskärmsfjärrkontrollen måste aktiveras igen efter en fabriksåterställning.

  Vilken status har tv:n nu?

  Välj tv:ns status med de två alternativen nedan för att komma till lämpligt avsnitt:

  1. Startskärmen kan visas
  2. Startskärmen går inte att visa (knappen HOME på fjärrkontrollen fungerar inte)

  Om startskärmen kan visas
   

  ANMÄRKNINGAR: 

  • För X74xxH_X75xxH-serien: Hoppa över steg 5 och 6.
  • Skärmen som visas kan variera beroende på modell eller operativsystemversion.
  1. Sätt på tv:n.
  2. Tryck på knappen HOME på den medföljande fjärrkontrollen.
  3. Välj  Settings (inställningar).
  4. Nästa steg beror på tv-menyalternativen:
   • Välj Device Preferences (enhetsinställningar) → Reset (återställ)
   • Välj Device Preferences (enhetsinställningar)  About (om) → Reset (återställ).
   • Välj Storage & Reset (lagring och återställning). 
  5. Välj Factory data reset (fabriksdataåterställning) enligt bilden nedan.

  1. Välj Erase everything (radera allt).
  • Om du blir uppmanad att ange ett lösenord ska du ange lösenordet för barnlås (sändning).
  1. Välj Yes (Ja).

  Om startskärmen inte kan visas (knappen HOME på fjärrkontrollen fungerar inte)

  Steg för X74xxH_X75xxH-serien

  Om tv:n svarar när du trycker på  ACTION-knappen på fjärrkontrollen ska du följa anvisningarna nedan:

  1. Tryck på  ACTION-knappen på fjärrkontrollen.
  2. Välj Settings (inställningar).
  3. Välj Device Preferences (enhetsinställningar).
  4. Nästa steg beror på tv-menyalternativen:
   • Återställ Reset (återställ).
   • Välj About (om)  Reset (återställ).

  Steg för andra tv-apparater än X74xxH_H75xxH-serien

  Om tv:n reagerar när du trycker på knappen HELP på fjärrkontrollen ska du följa anvisningarna nedan.
  Obs! Skärmen som visas kan variera beroende på modell eller operativsystemversion.

  1. Sätt på tv:n.
  2. Tryck på knappen HELP på den medföljande fjärrkontrollen.
  3. Under Hur du använder din TV väljer du Hjälpguide.
  4. Välj Settings (inställningar) enligt bilden nedan.
  5. Välj Configuring the TV (konfigurera tv:n).
  6. Välj TV.
  7. Välj  Settings (inställningar) enligt bilden nedan.
  8. Nästa steg beror på vilken tv du har. Följ stegen enligt menyalternativen på tv:n:
   • Välj Device Preferences  (enhetsinställningar)  Reset (återställ).
   • Välj Storage & Reset (lagring och återställning). 
  9. Välj Factory data reset (fabriksdataåterställning).
  10. Välj Erase everything (radera allt).
  • Om du blir uppmanad att ange ett lösenord ska du ange lösenordet för barnlås (sändning).
  1. Välj Yes (Ja).