Artikel-ID : 00254262 / Senast ändrat : 04/12/2020

Hur gör jag en fabriksåterställning på Android TV från Sony?

  VIKTIGT!

  • Denna lösning gäller för Android TV-apparater. Information om andra BRAVIA-modeller än Android TV finns i Så här återställer du tv:n till de ursprungliga fabriksinställningarna.
   Relaterat svar: Så här kontrollerar du om din BRAVIA-tv är en Android TV
  • Tänk på att om du utför en fabriksåterställning raderas alla data och inställningar på tv:n (information om Wi-Fi- och trådbundna nätverksinställningar, Google-kontouppgifter och andra inloggningsuppgifter, Google Play och andra installerade appar osv.) och tv:n återgår till dess tillstånd vid inköpstillfället.
  • Prova först med att utföra en strömåterställning om du inte redan har gjort det. En strömåterställning återställer vanligtvis inte inställningar som de som nämns ovan till fabriksinställningarna.

  ANMÄRKNINGAR:

  • Vissa appdata kan återställas om [Apps] (appar) är synkade med ditt Google-konto. 
   • Android™ 9:
    [HOME] (hem) > [Settings] (inställningar) > Device Preferences] (enhetsinställningar) > [Google] > [Choose synced apps] (välj synkade appar) > välj objekt att synka med ditt konto > [Sync now] (synka nu)
   • Android 7.0, Android 8.0:
    [HOME] (hem) > [Settings] (inställningar) > Google] > [Choose synced apps in Sync] (välj appar synkade i Synka) > välj objekt att synka med ditt konto > [Sync now] (synka nu)
   • Android 6.0:
    [HOME] (hem) > [Settings] (inställningar) > [Personal] (personligt) > [Google] > [Choose synced apps in Sync] (välj appar synkade i Synka) > välj objekt att synka med ditt konto > [Sync now] (synka nu)
  • Fabriksåterställningen kan ta en liten stund. Vänta tills det står att processen har slutförts.
  • Efter att fabriksåterställningen har slutförts fortsätter tv:n till första installationsguiden. Du måste samtycka till Googles tjänstevillkor och Googles sekretesspolicy.
  • Parkopplingen av pekskärmsfjärrkontrollen måste aktiveras igen efter en fabriksåterställning.

  Välj status för din tv nedan. Tillvägagångssättet varierar beroende på tv:ns status.


  Om startskärmen kan visas
   

  Obs! Skärmen som visas kan variera beroende på modell eller operativsystemversion.

  1. Sätt på tv:n.
  2. Tryck på knappen HOME på fjärrkontrollen.
  3. Välj Settings (inställningar).
  4. Nästa steg beror på tv-menyalternativen:
   • Välj Device Preferences > Reset (enhetsinställningar > återställ) (Android 9)
   • Välj Storage & Reset (lagring och återställning) (Android 8.0 eller tidigare)
  5. Välj Factory data reset (fabriksdataåterställning).
  6. Välj Factory data reset (fabriksdataåterställning).

  1. Välj Erase everything (radera allt).
   Obs! Om du blir uppmanad att ange ett lösenord ska du ange lösenordet för föräldralåset (Broadcast).
  2. Välj Yes (Ja).

   Om startskärmen inte kan visas (knappen HOME på fjärrkontrollen fungerar inte)

  Om tv:n reagerar när du trycker på knappen HELP på fjärrkontrollen ska du följa anvisningarna nedan.
  Obs! Skärmen som visas kan variera beroende på modell eller operativsystemversion.

  1. Sätt på tv:n.
  2. Tryck på knappen HELP på fjärrkontrollen.
  3. Välj Help Guide (hjälpguide) under How to use your TV (så använder du din tv).
  4. Välj Settings (inställningar).
  5. Välj Configuring the TV (konfigurera tv:n).
  6. Välj TV.
  7. Välj Settings (inställningar).
  8. Nästa steg beror på tv-menyalternativen
   • Välj Device Preferences (enhetsinställningar) > Reset (återställ). (Android 9)
   • Välj Storage & Reset (lagring och återställning) (Android 8.0 eller tidigare)
  9. Välj Factory data reset (fabriksdataåterställning).
  10. Välj Erase everything (radera allt).
   Obs! Om du blir uppmanad att ange ett lösenord ska du ange lösenordet för föräldralåset (Broadcast).
  11. Välj Yes (Ja).