Artikel-ID : 00192304 / Senast ändrat : 13/06/2022Skriv ut

Så här ställer du in eller ställer om en Sony Android TV eller Google TV: Kabel/markbunden (antenn)/analog

  Innan du börjar

  Fjärrkontrollens pilknapparFjärrkontrollens pilknappar
  Navigera på tv-menyn med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen.Välj alternativ genom att trycka på ”plus”-knappen. Det är den runda knappen mitt på det runda menyområdet på fjärrkontrollen.

  Digital inställning

  Google TV

  1. Tryck på knappen Quick Settings på den medföljande fjärrkontrollen.
   • Alternativt kan du använda piltangenterna på fjärrkontrollen för att gå till flikarna högst upp på skärmen, och sedan längst bort till höger. Välj Inställningar i listan.
  2. Välj Inställningar.
  3. Välj Channel & Inputs (Kanal och ingångar) → KanalerKanalinställningarAutomatisk kanalinställningDigital*.
   • (*) Beroende på din tjänsteleverantör kan du behöva välja ett annat alternativ istället för Digital.
   • Tv:n kan be om en PIN-kod [English] efter att du valt Automatisk kanalinställning.
  4. Välj Konfigurera.
  5. Starta kanalsökning för Digital och välj Nästa.

  Obs! Om meddelandet ”Selected channel is scrambled or cannot be decoded. Please check that the CA module and smart card are properly inserted” (Vald kanal är krypterad eller kan inte avkodas. Kontrollera att CA-modulen och smartkortet sitter ordentligt isatta) visas när du väljer en kanal efter att inställningen är färdig kan du behöva sätta in CI+-modulen (CAM-kortet) i kortplatsen som finns på baksidan av tv:n, beroende på leverantör.


  Android TV

  1. Tryck på knappen [HOME] på fjärrkontrollen.
  2. Välj Inställningar.
  3. Nästa steg beror på tv-menyalternativen:
   • Nästa steg beror på tv-menyalternativen. Tv:n kan be dig ange PIN-kod om du har skapat en.
    • Välj Titta på TVKanalinställningarAutomatisk kanalinställningDigital.
    • Välj Titta på TVKanalerKanalinställningarAutomatisk kanalinställningDigital.
    • Välj Titta på TVKanalerKanalinställningarDigital inställning Digital tuning (Digital kanalinställning) → Digital automatisk inställning.
    • Välj KanalinställningarDigital inställningDigital tuning (Digital kanalinställning) → Digital automatisk inställning.
  4. När du får frågan ”Do you want to start Auto Tuning?” (Vill du starta automatisk inställning?) väljer du Ja. På vissa tv-apparater måste du ange en PIN-kod eller bekräfta.
  5. Välj antingen Egen antenn (markbunden) eller Kabel-TV.
   När du väljer Antenna (antenn) startar automatisk inställning för antennen
  6. Om du valde Kabel-TV i föregående steg visas menyn för kabelinställning.
   Du kan välja att ställa in Typ av sökning, Frekvens eller Nätverks-ID manuellt enligt specifika nätverksparametrar som du har fått från din sändningsleverantör.
   Om du inte har fått någonting rekommenderar vi att du använder standardinställningarna:
   • Operatör: Välj din sändningsleverantör i listan
   • Nätverks-ID: Auto
   • Frekvens: Auto
   • Typ av sökning: Snabb sökning
  7. Om sökningen inte hittar några eller alla kanaler kan du försöka att ändra inställningen Typ av sökning till Fullständig sökning.
   VIKTIGT! Det kan ta en timme eller längre när du väljer Fullständig sökning för att ställa in tv:n. Om du har problem med inställningsproceduren för Kabel-TV ska du kontrollera med din operatör eftersom de eventuellt använder olika inställningar.
  8. Välj sedan Starta.
  9. Tv:n påbörjar nu inställningen. Ett bekräftelsemeddelande visas när den är klar.

  Obs! Om meddelandet ”Signal cannot be decoded” (”Signalen kunde inte avkodas”) visas när du väljer en kanal efter att inställningen är färdig kan du behöva sätta in CI+-modulen (CAM-kortet) i kortplatsen som finns på baksidan av tv:n, beroende på din leverantör.


  Analog inställning

  Google TV

  Android TV


  Obs!