Artikel-ID : 00126966 / Senast ändrat : 12/07/2018

Så här återgår du till en tidigare version av Windows efter det att Windows 10 har installerats.

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel

Windows 10 har en Återgå-funktion som ger dig möjlighet att inom 30 dagar återgå till den tidigare versionen av Windows (Windows 7 eller Windows 8.1) – eller en tidigare version av Windows 10 – om du måste eller vill göra det efter uppgraderingen.

VIKTIGT:

 • Du kan bara utföra den här åtgärden inom de första 30 dagarna efter uppgraderingen till Windows 10.
 • Du kan bara utföra en rollback till den tidigare versionen av Windows om du har installerat Windows 10 som en uppgradering från Windows 7 eller Windows 8.1. Fullständiga installationer av Windows 10 "från scratch" tillåter bara att du återgår till tidigare versioner av Windows 10.
 • Om du använde ett lösenord för att logga in i Windows 7- eller 8.1-sessionen måste du komma ihåg det lösenordet.
 • Om du inte redan gjorde det innan du uppgraderade till Windows 10 rekommenderar vi att du säkerhetskopierar alla data innan du startar nedgraderingsprocessen.
 • Program som installerats (eller tagits bort) efter Windows 10-uppgraderingen måste installeras om.
 • System- eller inställningsändringar som har gjorts i datorn efter uppgraderingen till Windows 10 går förlorade.
 • Om diskutrymmet blev för litet och du använde en extern USB-lagringsenhet för att slutföra den ursprungliga uppgraderingen till Windows 10 behöver du samma USB-lagringsenhet för att utföra återgångsproceduren.
Följ proceduren som beskrivs nedan för att återgå till Windows 7 eller Windows 8.1:
 1. Börja genom att öppna Start-menyn och välja Inställningar.
 2. Välj Uppdatering och säkerhet
  på menyn Inställningar.
  Uppdatering och säkerhet
 3. Välj Återställning i det vänstra fältet. Tre alternativ visas:

  1. Återställ den här datorn: Radera allt och installera om Windows 10.
  2. Återgå till [din tidigare version av Windows]: Den tidigare versionen av Windows återställs.
  3. Avancerad start: Här kan du ändra datorns startinställningar, återställa Windows från en systembild, starta från en skiva eller USB-enhet osv.

   Återställningsalternativ

 4. Välj Kom igång under Återgå till [din tidigare version av Windows]. Microsoft ber dig sedan lämna feedback om Windows 10.
 5. Följ anvisningarna på skärmen och välj Återgå till Windows 7/8.1.

VARNING! Det finns risk för dataförlust. Stäng inte av och koppla inte bort datorn under nedgraderingsprocessen.

Återställningsprocessen börjar. Den tid som krävs beror på vilka data som lagras i datorn, maskinvarans prestanda osv. Det kan vara allt mellan 10 minuter och flera timmar. 

OBS! När de 30 dagarna är slut visas inte längre Återgå-funktionen på skärmen Uppdatering och säkerhet.

När återställningen är klar startas datorn om automatiskt och den tidigare versionen av Windows startas.

VIKTIGT: Återgå-funktionen kan misslyckas på grund av något av följande:

 • Datorn drivs av batteri. Datorn måste vara inkopplad i ett nätuttag.
 • En uppdateringsprocedur har utförts.
 • En återställningsprocedur har utförts.
 • Katalogen Diskrensning (windows.old eller .~bt) har ändrats.
 • Filer har tagits bort manuellt från katalogen windows.old eller .~bt eller hela katalogen har tagits bort.
 • Ett nytt användarkonto har lagts till (ändring av ett lokalt konto till ett Microsoft-konto omfattas inte.)

Om Återgå-funktionen inte är tillgänglig måste du utföra en systemåterställning .