Artikel-ID : S700025041 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Så här återställer du datorn till ett tidigare tillstånd med funktionen Systemåterställning

  Den här artikeln innehåller detaljerad information om hur och när du använder Windows-funktionen Systemåterställning.

  svårighetsgrad Svårighetsgrad:
  Lätt
  tid som behövs Tid som behövs:
  10 minuters aktivitet


  Systemåterställning är ett mycket användbart felsökningsverktyg om datorn har börjat bete sig konstigt. Vi rekommenderar att du återställer systemet till det senaste datumet innan problemet började.

  Viktigt!

  • Detta måste göras medan du är inloggad som administratör eller på ett konto med administratörsrättigheter.
  • Under proceduren Systemåterställning återställs registret och andra inställningar tillbaka till det datum och den tid som du väljer. Inga data går förlorade. Sparade dokument och e-postmeddelanden påverkas inte av att du utför en systemåterställning.
  • All maskin- och programvara som har installerats efter datumet för återställningspunkten måste installeras om.

  Obs!

  • Om operativsystemet inte startar i normalläge startar du om datorn i felsäkert läge
  • Om operativsystemet inte startar i varken normalläge eller felsäkert läge startar du om datorn i felsäkert läge med kommandotolken. Skriv C:\Windows\System32\Restore\Rstrui.exe i kommandotolken och tryck sedan på RETUR på tangentbordet för att starta Systemåterställning.
  • Om musen inte går att använda utför du åtgärderna med hjälp av tabbtangenten eller piltangenterna.

  Procedur:

  1. Klicka på Start, peka på Alla program – Tillbehör – Systemverktyg och klicka på Systemåterställning.
   Obs! I Windows Vista behöver du bara skriva Systemåterställning efter att ha klickat på Start.
   ><br> <span style=
   Bild 1: Introduktion till Systemåterställning
  2. Klicka på knappen Nästa i fönstret Systemåterställning.
   Obs! Om andra användare är inloggade på datorn visas dialogrutan Systemåterställning. Klicka på OK för att fortsätta.
  3. Välj vilken systemkontrollpunkt du vill återställa systemet till, och klicka på Nästa. 
   ><br> <figure>Bild 2: Systemåterställning – Välj en återställningspunkt</figure><br> <span style=
  4. Klicka på knappen Avsluta för att bekräfta den angivna återställningspunkten.
   ><br> <figure>Bild 3: Systemåterställning – Bekräfta återställningspunkten</figure><br> <span style=Operativsystemet återställs till det datum och den tid som du har valt och datorn startas om.
   Obs! Det här kan ta flera minuter. Avbryt inte processen.