Artikel-ID : 00198057 / Senast ändrat : 06/01/2021

Vilka typer av USB-hårddiskar är kompatibla med Android TV från Sony?

  Följande USB-hårddiskar kan användas med Android TV från Sony.

  Förklaring:
  ✓: Kompatibel
  -: Inte kompatibel

  Tv-modeller

  Spela upp  Spela in*  Tillverkare  Modell  Bärbar modell

  Android TV-modeller från Sony
   lanserade 2017

  SONY HD-SG5 Ja
  SONY HD-S1A Ja
  SONY HD-T3 Nej
  SONY HD-U3 Nej
  SONY HD-E1 Ja
  SONY HD-E2 Ja 
  SONY HD-D2B Nej
  SONY HD-D3B Nej
  SONY HD-V2 Nej
  SONY HD-V3 Nej
   SONY HD-U2 Nej
   SONY HD-T2 Nej  Förklaring:
  ✓: Kompatibel
  -: Inte kompatibel

  Tv-modeller

  Spela upp  Spela in*  Tillverkare  Modell  Ange namn

  Android TV-modeller från Sony
   lanserade 2016

  SONY HD-U3
  SONY HD-Q3
  SONY HD-E2
  Buffalo HD-LLU3 HD-LL4.0U3
  Buffalo HD-AVSU3 HD-AVS2.0U3/V
  Buffalo HD-PLFU3 HD-PLF2.0U3
  Buffalo HD-AVQ3 HD-AVQ3.0U2/V
  Buffalo HD-PNFU3-C HD-PNF3.0U3-GBC
  I-O-data AVHD-AUSQ AVHD-AUSQ3.0
  I-O-data HDEL-UTB HDEL-UT2BRB
  I-O-data AVHD-PUTSQ AVHD-P2UTSQ
  I-O-data HDCL-UT (UTB) HDCL-UT 4.0
  I-O-data AVHD-AUT AVHD-AUT 2.0
  I-O-data HDPC-UTC HDPC-UT 2.0KC
  Android TV-modeller från Sony
   lanserade 2015
  SONY HD-EG5
  SONY HD-E1
  SONY HD-SG5**
  SONY HD-EG5U***

  *Inspelningsfunktionen är endast tillgänglig för vissa modeller och vissa länder/regioner.
  **Den här modellen säljs endast i vissa länder/regioner.
  **För att spela in på en extern hårddisk ska enheten anslutas till USB-porten för inspelning via en USB-kabel. Den USB-kabel som medföljer HD-EG5U kan vara för kort för att du ska kunna ansluta enheten till USB-porten för inspelning. Använd en USB-kabel som är minst 80 cm lång.

  Hårddiskar tillverkade av andra företag kan användas om de uppfyller följande villkor:

   VIKTIGT! Sony kan inte garantera full funktionalitet för andra tillverkares hårddiskar på tv:n och ansvarar inte för eventuella problem som kan uppstå.

  • USB-standard: 2.0 eller 3.0. När du använder 3.0, anslut hårddisken till den blå USB-porten.
  • RPM: Inga villkor
  • Läs-/skrivhastighet: Inga villkor
  • Strömförsörjning: Vi rekommenderar hårddiskar som drivs med extern strömkälla.
  • Maximal uteffekt för USB-porten på tv:n:
   • USB-port för inspelning (inspelningsfunktionen är endast tillgänglig för vissa modeller och vissa länder/regioner.)
    2K-modeller: 800 mA, 4K-modeller: 900 mA
   • Andra USB-portar: 500 mA