Artikel-ID : 00198057 / Senast ändrat : 04/09/2018

Vilka typer av USB-hårddiskar är kompatibla med Android TV från Sony?

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel

Följande USB-hårddiskar kan användas med Android TV från Sony.

Förklaring:
✓: Kompatibel
-: Inte kompatibel

Tv-modeller

Spela upp  Spela in*  Tillverkare  Modell  Bärbar modell

Android TV-modeller från Sony
 lanserade 2017

SONY HD-SG5 Ja
SONY HD-S1A Ja
SONY HD-T3 Nej
SONY HD-U3 Nej
SONY HD-E1 Ja
SONY HD-E2 Ja 
SONY HD-D2B Nej
SONY HD-D3B Nej
SONY HD-V2 Nej
SONY HD-V3 Nej
 SONY HD-U2 Nej
 SONY HD-T2 NejFörklaring:
✓: Kompatibel
-: Inte kompatibel

Tv-modeller

Spela upp  Spela in*  Tillverkare  Modell  Ange namn

Android TV-modeller från Sony
 lanserade 2016

SONY HD-U3
SONY HD-Q3
SONY HD-E2
Buffalo HD-LLU3 HD-LL4.0U3
Buffalo HD-AVSU3 HD-AVS2.0U3/V
Buffalo HD-PLFU3 HD-PLF2.0U3
Buffalo HD-AVQ3 HD-AVQ3.0U2/V
Buffalo HD-PNFU3-C HD-PNF3.0U3-GBC
I-O-data AVHD-AUSQ AVHD-AUSQ3.0
I-O-data HDEL-UTB HDEL-UT2BRB
I-O-data AVHD-PUTSQ AVHD-P2UTSQ
I-O-data HDCL-UT (UTB) HDCL-UT 4.0
I-O-data AVHD-AUT AVHD-AUT 2.0
I-O-data HDPC-UTC HDPC-UT 2.0KC
Android TV-modeller från Sony
 lanserade 2015
SONY HD-EG5
SONY HD-E1
SONY HD-SG5**
SONY HD-EG5U***

*Inspelningsfunktionen är endast tillgänglig för vissa modeller och vissa länder/regioner.
**Den här modellen säljs endast i vissa länder/regioner.
**För att spela in på en extern hårddisk ska enheten anslutas till USB-porten för inspelning via en USB-kabel. Den USB-kabel som medföljer HD-EG5U kan vara för kort för att du ska kunna ansluta enheten till USB-porten för inspelning. Använd en USB-kabel som är minst 80 cm lång.

Hårddiskar tillverkade av andra företag kan användas om de uppfyller följande villkor:

 VIKTIGT! Sony kan inte garantera full funktionalitet för andra tillverkares hårddiskar på tv:n och ansvarar inte för eventuella problem som kan uppstå.

 • USB-standard: 2.0 eller 3.0. När du använder 3.0, anslut hårddisken till den blå USB-porten.
 • RPM: Inga villkor
 • Läs-/skrivhastighet: Inga villkor
 • Strömförsörjning: Vi rekommenderar hårddiskar som drivs med extern strömkälla.
 • Maximal uteffekt för USB-porten på tv:n:
  • USB-port för inspelning (inspelningsfunktionen är endast tillgänglig för vissa modeller och vissa länder/regioner.)
   2K-modeller: 800 mA, 4K-modeller: 900 mA
  • Andra USB-portar: 500 mA