Artikel-ID : 00192286 / Senast ändrat : 28/08/2019

Hur du avgör skillnaden mellan en Android- och icke-Android-tv

  Våra Bravia-tv-modeller kan delas in i två olika kategorier, Android-tv-apparater och icke-Android-tv-apparater. För att se vilken kategori din tv tillhör kan du gå till tv:ns startmeny och jämföra den med bilderna som visas nedan.

  Startskärmar på Android-tv-apparater

  Tryck på knappen HOME (start) på fjärrkontrollen för att öppna startskärmsmenyn.

  Övre hylla Apphylla

   

  Startskärmen (Android 8.0 Oreo)


  Startskärm för icke-Android-tv-apparater

  Tryck på knappen HOME (start) på fjärrkontrollen för att öppna startskärmsmenyn.

  Startskärmsmeny (A)Startskärmsmeny (B)


  Obs! Startskärmarna för icke-Android-tv-apparater kan variera beroende på tillgängliga modeller och appar.