Artikel-ID : S700026792 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Det går inte att starta surfplattan eller så beter den sig på ett oväntat sätt

  Det går inte att starta surfplattan eller så beter den sig på ett oväntat sätt

  Om din Sony Tablet inte går att starta, låser sig eller beter sig konstigt kan du läsa det avsnitt nedan som bäst passar in på problemet.
  1. Det går inte att starta surfplattan
  2. Surfplattan låser sig
  3. Det går inte att stänga av surfplattan
  Om alternativen ovan inte passar in på ditt problem eller inte löser problemet kan du läsa det sista avsnittet:
  1. När och hur man återställer surfplattan till fabriksinställningarna

  1. Det går inte att starta surfplattan

  1. Se till att surfplattan är ansluten till elnätet.
  2. Bekräfta att laddningslampan på surfplattan (mellan strömknappen och knappen för att öka volymen)  lyser.
   Om laddningslampan inte lyser innebär det att surfplattan inte får någon ström.
   1. Kontrollera att kontakten är ordentligt insatt i surfplattan. Kontrollera detta genom att dra ur den, se efter om det finns främmande partiklar i anslutningskontakten och sätt sedan in kontakten igen. (Observera att laddaren bör kännas något varm efter 15–20 minuters laddning)
   2. Kontrollera att surfplattan är direkt ansluten till den laddare som medföljde produkten. Använd inte en USB-port på en dator.
  3. Tryck på strömknappen.
  4. Om surfplattan fortfarande inte startar: 
   1. Tryck och håll in strömknappen  i 10–15 sekunder (dioden blinkar 1–2 gånger).
   2. Tryck på strömknappen igen.
  5. Om detta inte löser problemet kan en reparation behövas. Kontakta oss.

  2. Surfplattan låser sig

  1. Tryck och håll in strömknappen i cirka 10–15 sekunder så att surfplattan stängs av.
   Obs! All information som inte har sparats kommer att försvinna.
  2. Tryck på strömknappen igen.
  3. Om surfplattan låser sig igen ska du lägga på minnet vilken app du använde när det inträffade.
  4. Kontrollera om det finns några uppdateringar tillgängliga för appen i Google Play Store.
   1. Tryck på Apps&Widgets [Appar och widget-tjänster] och tryck sedan på Play Store.
   2. Tryck på ikonen Download [Hämta] i det övre högra hörnet.
   3. Alla appar som är länkade till ditt Google-konto finns listade med tillgängliga uppdateringar längst upp till vänster. 
   4. Installera lämpliga uppdateringar och försök igen.
  5. Bekräfta att det uttryckligen anges att appen är kompatibel med din Sony Tablet eller åtminstone med surfplattor som kör Android 4.0 eller senare. Play Store innehåller appar för många olika typer av enheter och alla appar är inte kompatibla med alla enheter.
  6. Överväg att göra en Återställning till fabriksinställningarna för att återställa surfplattans ursprungliga arbetsyta.

  3. Det går inte att stänga av surfplattan

  1. Tryck och håll in strömknappen i 10–15 sekunder för att tvinga surfplattan att stänga av sig.
   Obs! All information som inte har sparats kommer att försvinna.

  4. När och hur man återställer surfplattan till fabriksinställningarna

  Om din Sony Tablet beter sig konstigt och om problemet inte beskrivs ovan eller inte kan lösas med lösningarna ovan ska du göra en återställning till fabriksinställningarna.
  1. Sätt surfplattan. 
  2. När startskärmen visas trycker du på Apps & Widgets [Appar och widget-tjänster] i det övre högra hörnet.
  3. Tryck på Settings [Inställningar] och sedan på Backup & reset [Säkerhetskopiering och återställning].
  4. Aktivera de återställningsalternativ du behöver, t.ex. Back up my data [Säkerhetskopiera mina data] och Automatic restore [Automatisk återställning].
  5. Tryck på Factory data reset [Återställ till fabriksinställningar].  6. Kontrollera att du har allt du behöver noterat på andra ställen innan du fortsätter, t.ex. ditt Google-konto, trådlöst nätverk och liknande inställningar.
  7. Tryck på Reset tablet [Återställ surfplatta] för att fortsätta.
  8. Tryck på Erase everything [Radera allt] för att bekräfta att du är medveten om att data kommer att tas bort.
  9. Efter några sekunder stängs surfplattan av.
  10. Följ installationsguiden.
  11. Gå till Play Store för att installera om de appar som du fortfarande vill använda.