Artikel-ID : S700026785 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Min läsplatta låser sig eller fungerar inte som den ska

  Min läsplatta låser sig eller fungerar inte som den ska

  Om din Sony Tablet låser sig eller beter sig konstigt väljer du de alternativ som bäst passar in på problemet.

  Om alternativen ovan inte passar in på ditt problem eller inte löser problemet kan du prova:

  Det går inte att starta läsplattan

  1. Ta bort alla anslutna enheter, t.ex. USB-kablar eller hörlurar.
  2. Se till att läsplattan är ansluten till elnätet.
  3. Tryck på strömknappen.
   Strömknappen på P Series
  4. Om läsplattan inte startar:
   1. Stäng läsplattan och vänd den upp och ner
   2. Tryck på de angivna knapparna för att ta bort underdelsskyddet och lägg det åt sidan.
   3. Lyft sedan upp batteriet som visas nedan ochta bort det.

    Knapparna för att ta bort underdelsskyddet på P SeriesTa bort batteriet på P Series
   4. Vänta 5 sekunder och sätt sedan in batteriet igen och sätt tillbaka underdelsskyddet.
   5. Tryck på strömknappen igen.
  5. Om detta inte löser problemet kan en reparation vara nödvändig. Kontakta oss.

  Läsplattan låser sig

  1. Tryck på och håll nere strömknappen för att stänga av läsplattan.
   Obs! All information som inte har sparats kommer att försvinna.
   Strömknappen på P Series
  2. I bekräftelsedialogrutan pekar du på Ok. Läsplattan stängs av automatiskt efter ett par sekunder.
   Tryck på strömknappen igen för att starta om läsplattan.
  3. Om läsplattan låser sig igen ska du se till att komma ihåg vilken app du använde just då.
  4. Kontrollera om det finns några tillgängliga uppdateringar för den appen på Android Market.
   1. Peka på Apps [Appar] och peka sedan på Market [Butik].
   2. Peka på My Apps [Mina appar] i det övre högra hörnet.
   3. Alla appar som är länkade till ditt Google-konto finns listade med tillgängliga uppdateringar markerade längst upp till vänster. Installera lämpliga uppdateringar och försök igen.
  5. Bekräfta att det uttryckligen anges att appen är kompatibel med din Sony Tablet eller åtminstone med läsplattor som kör Android 3.1 eller senare. Android Market har tjänster för många olika typer av enheter och alla appar är inte kompatibla med alla enheter.
  6. Överväg att göra en Återställning till fabriksinställningarna för att återställa originalbilden på läsplattan.

  Det går inte att stänga av läsplattan

  1. Tryck på och håll nere strömknappen i 10 sekunder för att tvinga läsplattan att stänga av sig.
   Obs! All information som inte har sparats kommer att försvinna
  2. Om detta inte löser problemet gör du så här:
   1. Stäng läsplattan och vänd den upp och ner
   2. Tryck på de angivna knapparna för att ta bort underdelsskyddet och lägg det åt sidan. 
   3. Lyft sedan upp batteriet som visas nedan ochta bort det.
    Knapparna för att ta bort underdelsskyddet på P SeriesTa bort batteriet på P Series
  3. Vänta 5 sekunder och sätt sedan in batteriet igen och  sätt tillbaka  underdelsskyddet.

  När och hur fabriksinställningarna ska återställas

  Om din Sony Tablet beter sig konstigt och problemet inte beskrivs ovan eller inte kan lösas med lösningarna ovan ska du göra en återställning till fabriksinställningarna.
  1. Starta läsplattan. När startskärmen visas pekar du på applikationsknappen Apps [Appar]. 
  2. Peka på inställningsknappen Settings [Inställningar] och sedan på Privacy [Sekretess].
  3. Aktivera de återställningsalternativ du behöver, t.ex. Back up my data [Säkerhetskopiera mina data] ochAutomatic restore [Automatisk återställning].
  4. Peka på Factory data reset [Återställ till fabriksinställningar].
   P Series Settings [Inställningar] Privacy [Sekretess] Factory data reset [Återställ till fabriksinställningar]
  5. Kontrollera att du har allt du behöver innan du fortsätter, t.ex. ditt Google-konto, trådlöst nätverk och liknande inställningar på andra ställen. Du kan också välja att radera data som t.ex. musik och foton, men det är inte nödvändigt när du har problem med systemet.
   Peka på Reset tablet [Återställ läsplatta] för att fortsätta.
  6. Peka på Erase everything [Radera allt] för att bekräfta att du är medveten om att data kommer att tas bort.
  7. Efter några sekunder kommer läsplattan att stängas av.
  8. Följ installationsguiden.
  9. Besök Android Market för att ominstallera de appar som du vill fortsätta använda.