Artikel-ID : S700025010 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Xperia-surfplattan kan inte ansluta till mitt trådlösa nätverk

  Xperia-surfplattan kan inte ansluta till mitt trådlösa nätverk

  Om din Sony Tablet inte ansluter till ditt trådlösa nätverk följer du instruktionerna nedan. 

  1. Kontrollera inställningarna för trådlös anslutning i din surfplatta
   Obs! Den här artikeln förutsätter att du känner till det trådlösa nätverkets namn, lösenord och säkerhetstyp och att nätverket i sig fungerar. Andra enheter, t.ex. en smart telefon eller bärbar dator ska kunna ansluta till ditt nätverk. Vi rekommenderar att du har antecknat informationen om ditt trådlösa nätverk för senare användning.
   1. På startskärmen trycker du på knappen ST apps button Apps [Appar] och sedan på WiFi-Checker [Kontroll av WiFi].
   2. Tryck på Test [Testa] och följ instruktionerna som visas på skärmen.
    [Bild: Wi-Fi Checker]
   3. Flera testförsök och felsökningssteg kan behövas för att lösa problemet.
    Om du har testat de föreslagna felsökningsstegen och problemet inte är löst fortsätter du till nästa steg.
  2. Kontrollera anslutningen med surfplattan nära routern
   Obs! Avstånd och hinder som till exempel väggar, golv, dörrar och apparater påverkar trådlösa anslutningar. Andra trådlösa nätverk kan försämra din trådlösa anslutning, särskilt vid användning av samma kanaler. 
   1. Om surfplattan ansluter till ditt trådlösa nätverk när den är nära routern, men inte om den är längre bort ifrån den finns inte lösningen i surfplattan och ryms inte heller i den här artikeln. Vi rekommenderar att du provar att använda andra trådlösa kanaler och kontrollerar monteringen och placeringen av routerns antenn. Mer information finns i routerns användarhandbok.
   2. Om surfplattan fortfarande inte ansluter till routern när den är nära den fortsätter du till nästa steg.
  3. Kontrollera om routern använder MAC-adressfilter
   Obs! MAC-adressfilter använder ett nätverkskorts hårdvaruadress för att tillåta eller neka åtkomst. Detta ställs in i routerns konfigurationspanel.
   1. Om du tidigare har lagt till andra trådlösa enheter eller låtit vänner använda ditt trådlösa nätverk utan att behöva ändra något i routerinställningarna kan man anta att MAC-adressfilter inte används och fortsätta till steg D.
   2. Om du inte är säker kan du läsa routerns användarhandbok och använda den informationen för att antingen bekräfta att MAC-adressfilter inte används, inaktivera det eller lägga till surfplattan till listan över tillåtna enheter. För att hitta surfplattans MAC-adress trycker du på Apps [Appar], Settings [Inställningar], About tablet [Om surfplattan] och sedan Status. Ett popup-fönster öppnas. Bläddra ned för att se MAC-adressen för trådlös anslutning.
  4. Kontrollera att din Sony Tablet har aktuell systemuppdatering
   1. Tryck på Apps [Appar], Settings [Inställningar] och sedan på About tablet [Om surfplattan].
   2. Tryck på System Update [Systemuppdatering].
   3. Om surfplattan kör en tidigare version uppdaterar du till den senaste versionen.
    Anmärkningar: 
    • Uppdateringsinstruktionerna finns på den här webbplatsen under uppdateringsfliken i avsnittet för din modell.
    • Om anslutningen till ditt trådlösa nätverk inte fungerar tillförlitligt även när du är nära routern ska du använda ett nätverk på en annan plats för att genomföra uppdateringen.
  5. Återställ Wi-Fi-enheten
   1. På startskärmen trycker du på Apps [Appar] och sedan på Settings [Inställningar].
   2. Tryck på reglaget intill Wi-Fi för att inaktivera Wi-Fi.
    Obs! "ON" [på] anger att Wi-Fi är aktiverat.
   3. Tryck och håll in strömknappen i cirka 3 sekunder.
   4. När rutan för att bekräfta avstängning visas  trycker du på OK.
   5. Vänta tills surfplattan har stängts av och tryck sedan på strömknappen igen.
   6. När surfplattan har startat trycker du på Apps [Appar] och sedan på Settings [Inställningar].
   7. Tryck på reglaget intill Wi-Fi för att aktivera Wi-Fi.
   8. Om surfplattan fortfarande inte ansluter till routern när den är nära den fortsätter du till nästa steg.
  6. Återställa surfplattan
   1. När surfplattan är på trycker du ned och håller in strömknappen i 10 sekunder.
   2. Tryck på strömknappen igen och vänta tills surfplattan har startat om.
   3. Om surfplattan fortfarande inte ansluter till routern när den är nära den fortsätter du till nästa steg.
  7. Göra en fabriksåterställning
   Obs! En fabriksåterställning raderar alla appar och tillhörande data, inklusive inställningar för trådlösa nätverk, Google- och e-postkontoinformation och webbläsarbokmärken. Du kan ominstallera dina appar från Android Market efter fabriksåterställningen.
   1. På startskärmen trycker du på Apps [Appar] och sedan på  Settings [Inställningar].
   2. Tryck på Backup & reset [Säkerhetskopiering och återställning] i området med personuppgifter.
   3. Tryck på Factory data reset [Återställ till fabriksinställningar].
   4. Tryck på Reset tablet [Återställ surfplatta] för att fortsätta.
   5. Tryck på Erase everything [Radera allt] för att bekräfta att du är medveten om att data kommer att tas bort.
   6. Efter några sekunder stängs surfplattan av.
   7. Följinstallationsguiden, inklusive konfigurationen av det trådlösa nätverket.
   8. Testa nu om surfplattan kan ansluta till det trådlösa nätverket.
   9. Om detta inte löser problemet kan en reparation behövas.
    Använd kontaktalternativet på den här sidan för att kontakta oss.