Artikel-ID : S700026791 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Så här återställer du VAIO-datorn med VAIO Care 7

  VAIO Care 7 kan användas för att återställa datorn till den ursprungliga programvarukonfigurationen.

  VARNING: Alla data, inställningar och program som lagts till kommer att tas bort. Under proceduren har du möjlighet att säkerhetskopiera dina data. Sony garanterar inte att dina personliga data kan säkerhetskopieras och återställas ordentligt.

  VIKTIGT!
  • Den här modellen kräver inte återställningsskivor. Återställningsdata finns i en särskild partition på hårddisken. Vi rekommenderar ändå starkt att du skapar en uppsättning återställningsskivor. Du kan också köpa en uppsättning återställningsskivor från Sonys support.
  • Om operativsystemet inte startar och det inte går att utföra någon annan felsökning går det att göra en systemåterställning genom att starta datorn och trycka på F10 när VAIO-logotypen visas, eller genom att trycka på ASSIST-tangenten när VAIO-datorn stängs av.
  • Du bör koppla in nätadaptern till datorn så att strömmen inte bryts. 
  • Du bör koppla ur alla externa enheter, till exempel skrivare, nätverkskablar, kameror, externa hårddiskar och flashenheter.

  Följ anvisningarna nedan för att köra en systemåterställning:
  1. Stäng alla öppna program.
  2. Klicka på Start och sedan på Alla program.
  3. I menyn Alla program klickar du på mappen VAIO Care och sedan på VAIO Care.
   Obs! Om du uppmanas att ange administratörslösenordet eller om Kontroll av användarkonto visas anger du lösenordet eller klickar på Ja.
  4. I fönstret VAIO Care klickar du på Advanced Tools (Avancerade verktyg).  5. Under Advanced Tools klickar du på Restore and Recovery (Återhämtning och återställning).
  6. I fönstret Recovery klickar du på Recover computer (Återställ datorn).
  7. I bekräftelsefönstret som kommer upp klickar du på knappen Yes.
   OBS!
   Datorn startar om.
  8. Beroende på vilken landsspecifik modell du köpte kan du få välja språk. Välj språk och klicka på OK.
  9. I fönstret VAIO Care Rescue klickar du på Start recovery wizard (Starta återställningsguiden).
  10. I fönstret Do you need to rescue your data? (Behöver du återhämta dina data?) klickar du på Yes, I'd like to start rescue now (Ja, börja återhämta nu).
   OBS! Om du inte behöver säkerhetskopiera några data kan du hoppa över det steget genom att klicka på Skip Rescue och fortsätta till steg 15.
  11. Anslut en extern lagringsenhet till datorn, till exempel en USB-hårddisk eller ett USB-minne.
  12. I fönstret Select Rescue type (Välj återhämtningstyp) klickar du på Easy Rescue eller Custom Rescue.
   OBS! Easy Rescue säkerhetskopierar allt innehåll på hårddisken och kräver därför mer utrymme och tid för säkerhetskopieringen.
   OBS! Med Custom Rescue kan du själv välja vilka mappar som ska återhämtas.   OBS!
   Programvaran identifierar dina data automatiskt.
  13. Klicka för att välja den enhet du vill säkerhetskopiera dina data på och klicka sedan på knappen Next (Nästa). OBS! Den här skärmen visar hur mycket utrymme som krävs och hur mycket ledigt utrymme det finns på den externa enheten.
   OBS! Om enheten inte finns med i listan kontrollerar du att den är rätt ansluten till VAIO-datorn och, i förekommande fall, till strömförsörjningen. Om den fortfarande inte identifieras kontrollerar du enhetens manual eller supportwebbplats för att se om du måste installera drivrutiner.

  14. I fönstret Confirm options and start rescue (Bekräfta och starta återhämtningen) klickar du på knappen Start Rescue .   OBS! Säkerhetskopieringens status visas i ett förloppsfönster.
  15. I fönstret Rescue has completed successfully (Återhämtningen är slutförd) klickar du på Proceed with recovery. (Fortsätt med återställningen).
   Obs! Välj eventuellt Select another drive to rescue (Välj en annan enhet att återhämta) istället.
  16. I fönstret "Are you sure you want to start recovery?" (Vill du starta återställningen?) bekräftar du genom att klicka på Yes, I'm sure och sedan på knappen Start Recovery .   OBS! Ett statusfönster visas där du kan se förloppet för de olika programmen. Ingen åtgärd krävs. Det kan ta upp till två timmar, och datorn kan starta om flera gånger.
  17. I fönstret Recovery complete (Återställningen slutförd) klickar du på knappen Restart (Starta om).
   OBS!
   Datorn startar om.
  18. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera operativsystemet och slutföra systemåterställningen.