Artikel-ID : S700025054 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Så här återställer du VAIO-datorn med VAIO Recovery Center

  Den här artikeln innehåller anvisningar om hur du återställer en VAIO:s systempartition till fabriksinställningarna. Det gäller för alla VAIO-datorer som har Windows Vista förinstallerat, såvida inte återställningspartitionen har tagits bort.

  svårighetsgrad Svårighetsgrad:
  Mycket lätt
  tid som behövs Tid som behövs:
  15 minuters aktivitet

  Viktig information! Alla data på C-enheten raderas under den här processen.
  Genomför bara den här lösningen om dina personliga data är säkerhetskopierade eller överflödiga.
  1. Du kan öppna VAIO Recovery Center på två olika sätt:
   1. Från Windows Vista:
    1. Klicka på Start
    2. Klicka på Alla program
    3. Klicka på VAIO Recovery Center
   2. Utan Windows Vista:
    1. Starta eller starta om din VAIO.
    2. Tryck på F10 flera gånger (se bild 1) när du ser VAIO-logotypen vid starten.


     Bild 1: VAIO-logotypen vid start


    3. Tryck på Retur när fönstret Edit Boot Options (Redigera startalternativ) visas (se bild 2).


     Bild 2: Fönstret Edit Boot Options (Redigera startalternativ)


  2. Välj Restore C: Drive (Återställ C-enheten) och klicka på Start (se bild 3)


   Bild 3: Restore C: Drive (Återställ C-enheten)


  3. VAIO Recovery Center erbjuder även andra tänkbara alternativ som till exempel att använda VAIO Hardware Diagnostics. Om du vill fortsätta till återställningsprocessen klickar du på Next (Nästa).
  4. Markera kryssrutan bredvid I Understand (Jag förstår), klicka på Start och bekräfta med Yes (Ja) när ett meddelande visas (se bild 4).


   Bild 4


  5. Återställningsprocessen fortsätter automatiskt till dess fönstret Välkommen till Windows Vista visas. Beroende på modell kan den här processen ta lång tid, men den kräver inga åtgärder från användaren för att slutföras.