Artikel-ID : S700025045 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Hur man felsöker problem i VAIO Recovery Center

  svårighetsgrad Svårighetsgrad:
  Lätt
  tid som behövs Tid som behövs:
  10 minuters aktivitet


  Obs! Du hittar information om hur du återställer din dator i den medföljande guiden till "Troubleshooting and Recovering your VAIO system" [Felsöka och återställa ditt VAIO-system] eller genom att titta på den dokumentation som finns tillgänglig online på webbplatsen VAIO Support.


  Det går inte att genomföra en systemåterställning

  Följande felmeddelande visas ”Cannot use this recovery disc for this computer” eller ”This program cannot be used for this computer” ["Det går inte att använda denna återställningsskiva för denna dator" eller "Detta program kan inte användas i denna dator"

  1. Försök att genomföra en systemåterställning med återställningsskivorna och även från den fabriksförinställda återställningspartitionen på hårddisken ( Windows 7, Vista, XP , Windows 8). Om detta fel inträffar med inbyggt återställningsalternativ hänvisas du till steg 4 nedan.
  2. Om återställningsalternativet inte är möjligt (t.ex. om du har raderat återställningspartitionen på hårddisken), går du till steg 4 nedan.
  3. Se till att du använder de rätta återställningsskivorna för din modell. Om du inte har de rätta återställningsskivorna för din modell men återställningspartitionen på hårddisken fortfarande fungerar, utför du en F10-återställning och skapar nya återställningsskivor.
  4. Om du har försökt alla steg ovan men fortfarande inte kan utföra en återställning från vare sig återställningsskivorna eller den fabriksförinställda återställningspartitionen på hårddisken, rekommenderas du att kontakta VAIO Customer Support.

  Du får felen "305 (t.ex. "305:69"), "323" (t.ex.: "323:52") eller "403".

  1. Kör systemåterställningen från återställningsskivorna och även från den fabriksförinställda återställningspartitionen på hårddisken om det är möjligt.
  2. Försök med alternativen "C recovery" och "Complete recovery" i guiden i VAIO Recovery Center.
  3. Om problemen kvarstår kan du köra alternativet ”VAIO Hardware Diagnostics” som finns tillgängligt i guiden i VAIO Recovery Center och utföra HDD-testet för att kontrollera om det finns fel på din hårddisk.
  4. Om HDD-testet anger ett fel kontaktar du VAIO Customer Support.
  5. Om HDD-testet går igenom men du fortfarande inte kan utföra systemåterställningen kontaktar du VAIO Customer Support.

  Du kan inte återställa datorn eftersom du tog bort den ursprungliga återställningspartitionen på hårddisken (till exempel vid installationen av ett icke-förinstallerat operativsystem) utan att först skapa dina återställningsskivor.

  Kontakta VAIO Support för att köpa återställningsskivor för din dator.

  Du får ett felmeddelande när du försöker ominstallera VAIO:s medföljande program eller drivrutiner

  Du får felmeddelandet ”This program cannot be used on this computer” [Detta program kan inte användas i denna dator].

  1. Om detta fel inträffar medan du försöker installera om VAIO-programmen och drivrutinerna från återställningspartitionen på hårddisken (det vill säga, när du inte använder en återställningsskiva), går du till steg 3.
  2. Om felet inträffar när du använder en återställningsskiva, se till att du använder rätt återställningsskiva för din VAIO-modell.
  3. Kontakta VAIO Customer Support om problemet kvarstår.

  Du får felmeddelandet 505 (t.ex. 505:26) i VAIO Recovery Center

  1. Detta fel kan inträffa om du försöker installera ett program som fortfarande finns kvar på datorn. Lös problemet genom att först avinstallera det aktuella programmet via Programs and Features [Program och funktioner] under Kontrollpanelen i Vista innan du försöker installera om det.
  2. Om problemet kvarstår bör du säkerhetskopiera dina personliga uppgifter och prova en systemåterställning som installerar de ursprungligen förinstallerade programmen.

  Du får felmeddelandet ”You must be logged on as system administrator to continue” ["Du måste vara inloggad som systemadministratör för att fortsätta"]

  Logga ut och logga in igen med ett administratörskonto och försök sedan att köra VAIO Recovery Center igen.

  Du får felmeddelandet ”AC adapter is not connected” [AC-adaptern är inte ansluten].

  Anslut en AC-adapter till datorn för att undvika strömavbrott under processen.


  Du kan inte skapa återställningsskivor för din VAIO

  Processen hänger sig eller du får ett felmeddelande under skivbränningen

  1. Se till att du installerar de senaste uppdateringarna för din modell.
  2. Om problemet kvarstår bör du säkerhetskopiera dina data och göra en systemåterställning med den fabriksförinställda återställningspartitionen på hårddisken. Försök sedan att bränna dina återställningsskivor i ett rent och återställt VAIO-system innan du installerar programvara eller uppdateringer från tredje part.
  3. Kontakta VAIO Customer Support om problemet kvarstår.