Artikel-ID : S700026775 / Senast ändrat : 16/04/2019Skriv ut

Tabletenheten fungerar inte längre, eller så fungerar den inte som den ska


    Tabletenheten fungerar inte längre, eller så fungerar den inte som den ska


    Om tabletenheten inte fungerar som den ska och du inte kan tvångsavsluta genom att trycka och hålla inne strömknappen i cirka 10 sekunder kan du sticka in en trubbig nål eller något annat smalt föremål i resethålet. Då tvingar du tabletenheten att stängas av.

    Fabriksinställningarna återställs inte när du stänger av tabletenheten via resethålet.

    Om du stänger av tabletenheten via resethålet kommer information som inte sparats att försvinna.