Artikel-ID : S700026770 / Senast ändrat : 20/09/2012Skriv ut

Tabletenheten ger inexakt eller felaktigt information om min position


  Tabletenheten ger inexakt eller felaktigt information om min position

  Om du befinner dig i ett område där GPS-signalmottagningen är dålig kan tabletenheten visa fel position. För att få mer exakt information bör du inte använda tabletenheten på följande platser:

  • Inuti byggnader eller fordon
  • I tunnlar eller under marknivå
  • Under broar
  • Mellan höga byggnader
  • I områden med mycket träd
  • I dalar

  Flytta tabletenheten så lite som möjligt i ett område där himlen syns tydligt och vänta tills GPS-funktionen visar din position. Enheten kan fastställa din position snabbare om du står still än om du förflyttar dig. Om din position inte visas eller om fel position visas kan du prova med att förflytta dig till en plats där himlen syns tydligt.