Artikel-ID : S700026774 / Senast ändrat : 20/09/2012Skriv ut

Det saknar platsinformation i bilder som är tagna med tabletenheten.


    Det saknar platsinformation i bilder som är tagna med tabletenheten.    För att platsinformationen ska kunna läggas till när du fotograferar måste GPS-funktionen vara aktiverad eller också måste tabletenheten vara ansluten till nätverket.