Artikel-ID : S700026760 / Senast ändrat : 20/09/2012

Policy för felaktiga pixlar

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel


Policy för felaktiga pixlar

Bakgrundsinformation

Skärmen på din Sony-läsplatta tillverkas med extremt noggrann teknik.  Även med de mycket höga kvalitetsstandarder som Sony tillämpar för sin tillverkningsprocess är det inte ovanligt att en eller flera av pixlarna fastnar i ett låst läge.

En felaktig pixel kan visas som en liten svart punkt eller som en konstant röd, grön eller blå punkt. I de flesta fall går det knappt att se en pixel som låst sig och det bör inte påverka visningskvaliteten och arbetskomforten. 

Felaktiga pixlar som tolereras

På Sony Tablet-läsplattor är det tolererade antalet defekta pixlar mindre än 0,0005 % av det totala antalet.
Om du ser felaktiga pixlar på skärmen kan du se nedan hur många felaktiga pixlar som tolereras beroende på vilken Sony Tablet-modell du använder.

Typ av Sony-läsplatta Antal felaktiga pixlar som tolereras
SGPT111 / SGPT112
SGPT113 / SGPT114
SGPT121 / SGPT122 / SGPT123
SGPT131 / SGPT132 / SGPT133
mörka punkter: 5
ljusa punkter: 1
SGPT211 / SGPT212mörka punkter: 5
ljusa punkter: 0


Kontakta supporten för Sony Tablet i följande fall

  • Om du har felaktiga pixlar samlade på ett litet område.
  • Om antalet felaktiga pixlar är högre än vad som betraktas ligga inom toleransområdet.