Artikel-ID : S700026769 / Senast ändrat : 03/09/2012Skriv ut

Jag har tagit bort de förinstallerade filerna (bilder, musik osv.) från min tablet. Hur får jag tillbaka dessa filer?


    Jag har tagit bort de förinstallerade filerna (bilder, musik osv.) från min tablet. Hur får jag tillbaka dessa filer?

    När du köper en tablet innehåller den olika typer av exempelfiler för att du ska kunna testa musik-, video-, foto- och bokfunktionerna. Om du tar bort dessa filer kan du inte återskapa dem. Sony tillhandahåller inte nya exempelfiler om du tar bort de som finns på enheten.