Artikel-ID : 00249424 / Senast ändrat : 19/08/2020

Så hittar du modellnamn och serienummer

    Produktens modellnummer visas på produktens baksida på servicelappen som normalt sitter på produktens undersida eller baksida.