Artikel-ID : S700026750 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Så här byter du tangentbordet i EA-serien


  svårighetsgrad Svårighetsgrad:
  Svårt
  tid som behövs Tid som behövs:
  10 minuters aktivitet

  VARNING
  !! De här anvisningarna är allmänt hållna. Sony VAIO i Europa informerar dig på detta sätt om att du måste vara försiktig om du byter tangentbord på egen hand. Om några komponenter på VAIO-datorn skadas när du byter tangentbord täcks inte eventuella reparationer eller ersättningsdelar av garantin och kan därför debiteras. !!


  1. Stäng av datorn och koppla bort all kringutrustning.
  2. Koppla bort datorn från nätadaptern och ta ut batteripaketet.
  3. Se till att du är fri från statisk elektricitet genom att röra vid ett jordat metallföremål, till exempel ett värmeelement eller en kran.
  4. Placera datorn upp och ned på ett bord. Använd en tygbit för att skydda den mot repor.

  5. Ta bort 3 skruvar (markerade i rött på bild 1).

   Bild 1: Ta bort 3 skruvar från undersidan


  6. När skruvarna har tagits bort kan den optiska enheten tas ut ur datorn såsom visas på bild 2.

   Bild 2: Ta bort den optiska enheten


  7. Tangentbordet sitter fast med hakar på tre sidor och med spärrar som skjuts in i den sidan av tangentbordet där styrplattan finns (se bild 3).

   Bild 3: Positioner för hakar (röda cirklar) och spärrar (gula fyrkanter)


  8. Inuti facket för den optiska enheten finns en rund öppning mot tangentbordet. Denna öppning används för att lossa hakarna som håller tangentbordets övre högra hörn på plats i handledsstödet (se bild 4).

  9. Bild 4: Placering av åtkomstöppningen i facket för den optiska enheten


  10. Placera VAIO-datorn på ett bord i arbetsposition. Använd öppningen som visas på bild 4 ovan för att trycka bort tangentbordet från handledsstödet. Då lossar alla hakar på tangentbordets högra sida och en tredjedel av hakarna på tangentbordets överkant (se bild 5).
   Obs! Beroende på hur stor hand du har kan du kanske göra det här med bara lillfingret.

   Bild 5: Lossa tangentbordets övre högra hörn


  11. När tangentbordets övre högra hörn har lossats trycker du tangentbordets mitt uppåt och mot handledsstödet för att lossa övriga hakar på tangentbordets överkant, följt av hakarna på vänstersidan.

   Bild 6: Lossa hakarna på tangentbordets överkant


  12. När alla hakarna har lossats skjuter du tangentbordet något mot skärmen för att lossa spärrarna. Placera sedan tangentbordet upp och ned på styrplatteområdet såsom visas på  bild 7.

   Bild 7: Förbereda att koppla loss tangentbordets flatkabel


  13. Om tangentbordets flatkontakt sitter fast med tejp i kontakten tar du försiktigt bort tejpen.

  14. Obs!
   • Om tangentbordskontakten är sönder måste moderkortet bytas ut. Kostnaden för att byta ut moderkortet kan vara större än värdet på en begagnad VAIO.
   Moderkortets tangentbordskontakt består av två delar: en fast del (beige) och en hållare (brun) som håller tangentbordets flatkabel på plats. Lossa försiktigt hållaren från kontakten genom att trycka lätt i båda hörnen såsom visas på bild 8.


   Bild 8: Koppla loss tangentbordets flatkabel


   Tangentbordets flatkabel är nu lös och går att dra ut ur moderkortets kontakt utan svårighet.

  15. Upprepa proceduren i omvänd ordning för att installera det nya tangentbordet och tänk på följande:
   • För att slippa onödigt arbete bör du testa om tangentbordets flatkabel är ordentligt ansluten innan du fortsätter med ihopsättningen. Det gör du genom att ansluta nätadaptern till VAIO-datorn och trycka på strömbrytaren. Tryck sedan på F2 så fort VAIO-logotypen visas för att öppna BIOS. Om det fungerar stänger du av VAIO-datorn igen, kopplar bort nätadaptern och går vidare med ihopsättningen.