Artikel-ID : S700026749 / Senast ändrat : 20/03/2018Skriv ut

Så här beställer du återställningsskivor och reservdelar till datorn

   

  Återställningsskivor

  Återställningsskivor behövs om du har tagit bort återställningspartitionen i din VAIO (tillgänglig om du trycker på F10 vid start) och du inte har skapat återställningsskivor från Recovery Center.
  Mer information om återställningsprocessen finns i medföljande Felsöknings- och återställningsguide.

  För mer information om beställning se Så här beställer du nedan.
   

  Reservdelar

  Om din VAIO behöver service rekommenderar vi att du kontaktar oss för att ordna en reparation hos en auktoriserad servicetekniker.

  Vanligtvis säljs interna delar inte separat eftersom risken för att orsaka ytterligare skada är stor när en reparation utförs av en person som inte har rätt utbildning.  Om en reparation utförs av en icke-auktoriserad person täcks inte skadan av garantin.
  Se medföljande Garantidokument för mer information.

  Vissa delar som är enkla att byta ut kan köpas separat.   Kontakta en VAIO-supportagent för mer information.
  I vissa fall kan det vara svårt att beskriva den reservdel man behöver.  Vi rekommenderar att du alltid tar en bild på den felaktiga delen.

  Våra ombud kan inte hjälpa till med att byta reservdelar.
   

  Så här beställer du

  Om du behöver beställa något kan du kontakta ett av våra ombud via en av de tillgängliga kanalerna i delen Kontakt.

  Tänk på att du måste logga in med serienummer ( hur hittar jag? ) för att kunna se kontaktinformationen.  Du behöver även serienumret när du ringer oss.

  Ombudet som du kontaktar kan säga om önskad reservdel kan skickas ut samt ge dig en offert på delen.