Artikel-ID : S700025053 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Felsöka tangentbordsproblem

  Den här artikeln ger dig möjlighet att lösa följande problem:
  • Avgöra och ställa in rätt tangentbordslayout i Windows Vista
  • Enskilda tangenter fungerar inte
  • Enskilda tangenter har lossnat från tangentbordet
  svårighetsgrad Svårighetsgrad:
  Lätt
  tid som behövs Tid som behövs:
  15 minuters aktivitet

  Avgöra och ställa in rätt tangentbordslayout

  Även om ett tangentbord vanligtvis har en viss landsspecifik tangentbordslayout är det bara de tryckta etiketterna på tangenterna som skiljer olika landsspecifika tangentbordslayouter åt. Beroende på operativsystemets tangentbordsinställningar ger det olika tecken när tangenterna trycks ned.

  För att ändra dessa inställningar gör du följande:

  1. Klicka på Start och välj Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Klassisk vy längst upp till vänster.
  3. Klicka på Nationella inställningar och språkinställningar (se bild 1).


   Bild 1: Kontrollpanelen – Nationella inställningar och språkinställningar


  4. Klicka på fliken Tangentbord och språk.
  5. Klicka på knappen Byt tangentbord... (se bild 2).


   Bild 2: Kontrollpanelen – Nationella inställningar och språkinställningar – Tangentbord och språk


  6. I den här dialogrutan listas alla installerade tangentbordslayouter (se bild 3).


   Bild 3: Texttjänster och inmatningsspråk


   Kontrollera att den tangentbordslayout som du vill ha finns med i listan. Om mer än en layout är installerad låter Vista dig växla mellan layouterna direkt. Om det bara finns en layout installerad kommer den att vara aktiv som standard.


   1. Om du vill lägga till en tangentbordslayout klickar du på Lägg till, väljer den layout du vill ha och klickar på OK
    (se bild 4).


    Bild 4: Lägg till inmatningsspråk


   2. Om du vill ta bort en layout markerar du den och klickar på Ta bort.

  7. Klicka på OK för att tillämpa inställningarna och stänga fönstret.

  Enskilda tangenter fungerar inte

  1. Klicka på Start.
  2. Klicka på Alla program.
  3. Klicka på Tillbehör.
  4. Klicka på Anteckningar.
  5. Kontrollera tangentbordets tangenter i det här fönstret.
   1. Om en tangent ger ett oväntat resultat:
    • Kontrollera att Caps Lock-tangenten inte är aktiverad genom att trycka på den och observera statuslampan.
    • Kontrollera om NumLock-tangenten är inaktiverad (om du får siffror i stället för bokstäver på den högra sidan av tangentbordet) eller aktiverad (om du inte får siffror när du trycker på siffertangenterna) genom att trycka på NumLock-tangenten och observera statuslampan.
    • Kontrollera tangentbordslayouten enligt anvisningarna ovan.
   1. Om en tangent inte ger några resultat när du trycker på den:
    • Kontrollera att tangenten inte är en specialtangent för till exempel ljudavstängning, volym eller zoomning.
  6. Om du inte lyckats lösa problemet med ovanstående felsökning är det sannolikt att vätskespill har skadat en del av tangentbordet. Vätskespill täcks inte av garantin och kan endast åtgärdas genom en avgiftsbelagd reparation eller genom att använda ett USB-tangentbord som en tillfällig lösning.

  Specialtangenter/snabbtangenter fungerar inte

  De flesta VAIO-datorer har några ytterligare specialfunktionstangenter som inte styrs av den vanliga tangentbordsdrivrutinen.

  Om de här tangenterna slutar fungerar brukar det bero på ett problem i samband med VAIO Event Service.

  Steg 1: Klicka på Start, skriv Services.msc och tryck på Retur.
  Leta reda på VAIO Event Service i listan över tjänster, och verifiera att tjänsten är startad och att Automatiskt står angivet som startmetod.

  Steg 2: Om steg 1 inte löste problemet, eller om du inte hittade VAIO Event Service i listan, kan du behöva installera om VAIO Event Service.
  Detta gör du via Start – VAIO Recovery CenterReinstall Programs and Drivers (Installera om program och drivrutiner).
  Om det här alternativet inte finns tillgängligt kan du i stället ladda ned VAIO Event Service från avdelningen Installerade från början.

  Steg 3: I vissa fall behöver du även installera om ytterligare en del relaterade hjälpprogram. Det gör du på samma sätt som i Steg 2. Hjälpprogrammen är:
  • Setting Utility Series
  • Sony Shared Library
  • VAIO Event Service
  • VAIO Control Center
  • Om du har installerat ett eget operativsystem behöver du dessutom se till att SFEP-drivrutinen blir korrekt installerad i Enhetshanteraren för modeller. Du hittar den här drivrutinen i avdelningen Installerade från början.

  Enskilda tangenter har lossnat från tangentbordet

  Om en eller flera tangenter på ett tangentbord har lossnat är orsaken normalt fysisk skada, vilket inte täcks av garantin.