Artikel-ID : S700026742 / Senast ändrat : 05/12/2012

VAIO-ordlistan

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel

Den här artikeln innehåller en lista över VAIO-relaterade tekniska termer.  
Tänk på att för vissa allmänna tekniska termer kan du hitta mer detaljerade förklaringar via en sökmotor eller på Wikipedia.
Om du tycker att vissa saker fattas i listan vill vi gärna att du lämnar en kommentar om det till vänster, så lovar vi att ta en titt på det!


ACPI

Advanced Configuration and Power Interface.
Detta är en öppen standard som definierar plattformsoberoende gränssnitt för maskinvaruupptäckt, konfiguration, energisparfunktioner och övervakning.

BIOS

Basic Input/Output System.
Detta är en inbyggd programvara (firmware) som körs när datorn startas. Dess huvudfunktion är att identifiera och initiera maskinvarukomponenter, och förbereda datorn så att andra program kan laddas.

DLNA

Digital Living Network Alliance.
Detta är en standard som används av hemelektroniktillverkarna för att kunna dela innehåll mellan underhållningsenheter i ett hemmanätverk.

Ethernet

Ethernetporten på din VAIO är uttaget där du ansluter en LAN-kabel (Local Area Network, lokalt nätverk). Nuförtiden har alla bärbara datorer en Ethernetport.

Fn-tangent

Samlingsnamn på de tangenter på tangentbordet som används i kombination med själva Fn-tangenten nere till vänster på tangentbordet.

Motion Eye

Detta är ett annat ord för den inbyggda webbkameran i överkanten av bildskärmen.

SFEP-drivrutin

Sony Firmware Extension Parser [*SNY5001].
Den här enhetsdrivrutinen krävs för specifika komponenters funktion, beroende på VAIO-modell.

SNY5001

Se SFEP-drivrutin

SPIC-drivrutin

Sony Programmable I/O Controller.
Den här enhetsdrivrutinen krävs för styrplattans funktion på specifika modeller.

UGX-enhet

Det här är USB-styrenheten för Bluetooth.

VAIO Event Service

Det här programmet körs i bakgrunden och styr bland annat de olika snabbtangenternas funktion på VAIO-datorn.

WWAN

Wireless Wide Area Network.
Mobil telekommunikationsteknik, som till exempel UMTS, GPRS, HSDPA och 3G, används för att ansluta till Internet.