Artikel-ID : S700026725 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Så här byter du tangentbord i FW-serien


  svårighetsgrad Svårighetsgrad:
  Svårt
  tid som behövs Tid som behövs:
  20 minuters aktivitet

  VARNING
  !! De här anvisningarna är allmänt hållna. Sony VAIO i Europe informerar dig på detta sätt att du måste vara försiktig om du byter tangentbord på egen hand. Om några komponenter på VAIO-datorn skadas när du byter tangentbord täcks inte eventuella reparationer eller ersättningsdelar av garantin och kan därför debiteras. !!


  1. Stäng av datorn och koppla bort all kringutrustning.
  2. Koppla bort datorn från nätadaptern och ta ut batteripaketet.
  3. Se till att du är fri från statisk elektricitet genom att röra vid ett jordat metallföremål, till exempel ett värmeelement eller en kran.

  4. Ta bort sex skruvar (markerade i rött på bild 1).

   Bild 1: Ta bort sex skruvar på undersidan


  5. Vänd datorn och öppna locket. Luta skärmen bakåt så långt det går utan att trycka för hårt.

  6. Obs!
   • Tangentbordshöljet sitter fast med ett antal hakar. Dessa hakar kan lätt brytas av, särskilt om man trycker för hårt åt fel håll.
   Stoppa in fingrarna mellan skärmen och tangentbordshöljet och dra höljets kant uppåt. Så fort framkanten har lyfts upp en bit trycker du den uppåt och mot skärmen med tummarna och vickar loss resten av hakarna (se bild 2). 

   Bild 2: Ta bort tangentbordshöljet


  7. Tangentbordet är fästat i handledsstödet med fem hakar. Haken vid F6-tangenten är svår att lossa, medan hakarna på sidorna är mycket lätta att lossa.

   Bild 3: Förbered att koppla loss tangentbordet


  8. Lossa hakarna genom att ta tag längst upp till höger på tangentbordet och försiktigt böja tangentbordets överkant och mitt uppåt en liten bit mot skärmen så som visas på bild 4.

   Bild 4: Lossa tangentbordets hakar


  9. När du har tagit lossat hakarna flyttar du försiktigt tangentbordet några millimeter mot skärmen och viker sedan ned det mot styrplattan.

   Bild 5: Förbered att koppla loss tangentbordet från moderkortet


  10. Om tangentbordets flatkontakt är fästad med tejp i kontakten tar du försiktigt bort tejpen.

  11. Obs!
   • Om tangentbordskontakten är sönder måste moderkortet bytas ut. Kostnaden för att byta ut moderkortet kan vara större än värdet på en begagnad VAIO.
   Moderkortets tangentbordskontakt består av två delar: en fast del (beige) och en hållare (brun) som håller tangentbordets flatkabel på plats. Lossa försiktigt hållaren från kontakten genom att trycka lätt i båda kanterna så som visas på bild 6.

   Bild 6: Koppla loss flatkabeln


   Flatkabeln lösgörs då och glider ur kontakten utan svårighet.

  12. Upprepa proceduren i omvänd ordning när du ska installera det nya tangentbordet, och tänk samtidigt på följande:
   • För att slippa onödigt arbete bör du testa om tangentbordets flatkabel är ordentligt ansluten innan du fortsätter med ihopsättningen. Det gör du genom att ansluta nätadaptern till VAIO-datorn och trycka på strömbrytaren. Tryck sedan på F2 så fort VAIO-logotypen visas för att öppna BIOS. Om det fungerar stänger du av VAIO-datorn igen, kopplar bort nätadaptern och går vidare med ihopsättningen.