Artikel-ID : S700025065 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Så här byter du tangentbordet i AR-serien


  svårighetsgrad Svårighetsgrad:
  Svårt
  tid som behövs Tid som behövs:
  10 minuters aktivitet

  VARNING
  !! De här anvisningarna är allmänt hållna. Sony VAIO i Europa informerar dig på detta sätt om att du måste vara försiktig om du byter tangentbord på egen hand. Om några komponenter på VAIO-datorn skadas när du byter tangentbord täcks inte eventuella reparationer eller ersättningsdelar av garantin och kan därför debiteras. !!


  1. Stäng av datorn och koppla bort all kringutrustning.
  2. Koppla bort datorn från nätadaptern och ta ut batteripaketet.
  3. Se till att du är fri från statisk elektricitet genom att röra vid ett jordat metallföremål, till exempel ett värmeelement eller en kran.

  4. Ta bort 4 skruvar (markerade i rött på bild 1).

   Bild 1: Ta bort 4 skruvar från undersidan


  5. Vänd datorn och öppna locket. Luta skärmen bakåt så långt det går utan att trycka för hårt.

  6. Tangentbordets överkant hölls på plats av de skruvar som du precis tog bort. Lyft upp i mitten på tangentbordets överkant såsom visas på bild 2 och lossa sedan försiktigt hakarna i de övre vänstra och högra hörnen på tangentbordet (markerade i rött på bild 2).

   Bild 2: Hakarnas position


  7. När de båda hakarna har lossats flyttar du försiktigt tangentbordet några millimeter mot skärmen och viker sedan ned det mot styrplattan.

   Bild 3: Förbered att koppla loss tangentbordet från moderkortet


  8. Om tangentbordets flatkontakt sitter fast med tejp i kontakten tar du försiktigt bort tejpen.

  9. Obs!
   • Om tangentbordskontakten är sönder måste moderkortet bytas ut. Kostnaden för att byta ut moderkortet kan vara större än värdet på en begagnad VAIO.
   Moderkortets tangentbordskontakt består av två delar: en fast del (beige) och en hållare (brun) som håller tangentbordets flatkabel på plats. Lossa försiktigt hållaren från kontakten genom att trycka lätt i båda hörnen såsom visas på bild 4.

   Bild 4: Koppla loss tangentbordets 
   flatkabel

   Tangentbordets flatkabel är nu lös och går att dra ut ur moderkortets kontakt utan svårighet.

  10. Upprepa proceduren i omvänd ordning för att installera det nya tangentbordet och tänk på följande:
   • För att slippa onödigt arbete bör du testa om tangentbordets flatkabel är ordentligt ansluten innan du fortsätter med ihopsättningen. Det gör du genom att ansluta nätadaptern till VAIO-datorn och trycka på strömbrytaren. Tryck sedan på F2 så fort VAIO-logotypen visas för att öppna BIOS. Om det fungerar stänger du av VAIO-datorn igen, kopplar bort nätadaptern och går vidare med ihopsättningen.