Artikel-ID : S700025059 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Så här byter du tangentbord i AR-serien


  svårighetsgrad Svårighetsgrad:
  Svårt
  tid som behövs Tid som behövs:
  10 minuters aktivitet

  VARNING
  !! De här anvisningarna är allmänt hållna. Sony VAIO i Europe informerar dig på detta sätt att du måste vara försiktig om du byter tangentbord på egen hand. Om några komponenter på VAIO-datorn skadas när du byter tangentbord täcks inte eventuella reparationer eller ersättningsdelar av garantin och kan därför debiteras. !!


  1. Stäng av datorn och koppla bort all kringutrustning.
  2. Koppla bort datorn från nätadaptern och ta ut batteripaketet.
  3. Se till att du är fri från statisk elektricitet genom att röra vid ett jordat metallföremål, till exempel ett värmeelement eller en kran.

  4. Ta bort fyra skruvar (markerade i rött på bild 1).

   Bild 1: Ta bort fyra skruvar på undersidan


  5. Vänd datorn och öppna locket. Luta skärmen bakåt så långt det går utan att trycka för hårt.

  6. Obs!
   • Tangentbordshöljet sitter fast med ett antal hakar. Dessa hakar kan lätt brytas av, särskilt om man trycker för hårt åt fel håll.
   Lyft upp den främre delen av tangentbordshöljet (mellan F7- och F8-tangenterna) och dra det uppåt och mot skärmen (se bild 2). Detta lossar på hakarna som håller skyddet på plats. Vicka lätt på tangentbordshöljet för att lossa på eventuella hakar som fortfarande sitter fast.

   Bild 2: Ta bort tangentbordshöljet


  7. Ta bort fyra skruvar (markerade i rött på bild 3)

   Bild 3: Ta bort fyra skruvar på tangentbordets överkant


  8. Lyft upp tangentbordets överkant, flytta försiktigt tangentbordet några millimeter mot skärmen och vik sedan ned det mot styrplattan.

   Bild 4: Förbered att koppla loss tangentbordet från moderkortet


  9. Om tangentbordets flatkontakt är fästad med tejp i kontakten tar du försiktigt bort tejpen.

  10. Obs!
   • Om tangentbordskontakten är sönder måste moderkortet bytas ut. Kostnaden för att byta ut moderkortet kan vara större än värdet på en begagnad VAIO.
   Moderkortets tangentbordskontakt består av två delar: en fast del (beige) och en hållare (brun) som håller tangentbordets flatkabel på plats. Lossa försiktigt hållaren från kontakten genom att trycka lätt i båda kanterna så som visas på bild 5.

   Bild 5: Koppla loss flatkabeln


   Flatkabeln lösgörs då och glider ur kontakten utan svårighet.

  11. Upprepa proceduren i omvänd ordning när du ska installera det nya tangentbordet, och tänk samtidigt på följande:
   • För att slippa onödigt arbete bör du testa om tangentbordets flatkabel är ordentligt ansluten innan du fortsätter med ihopsättningen. Det gör du genom att ansluta nätadaptern till VAIO-datorn och trycka på strömbrytaren. Tryck sedan på F2 så fort VAIO-logotypen visas för att öppna BIOS. Om det fungerar stänger du av VAIO-datorn igen, kopplar bort nätadaptern och går vidare med ihopsättningen.