Artikel-ID : S700026741 / Senast ändrat : 26/06/2012Skriv ut

Så här felsöker du problem med webbkameran

  Den här artikeln innehåller några allmänna felsökningstips för problem med webbkameran.

  svårighetsgrad Svårighetsgrad:
  Medel
  tid som behövs Tid som behövs:
  10–20 minuters aktivitet

  Obs! Den här artikeln uppdateras fortlöpande med nya uppgifter. Om du vill lämna kommentarer eller förslag om problem som inte tas upp i den här artikeln behöver vi få veta nedanstående uppgifter. Ha förståelse för att vi inte kan svara på individuell feedback, men du ska veta att alla synpunkter vi får in gås igenom noga.
  • Operativsystem:  
  • Förinstallerat operativsystem: Ja/Nej
  • Testat program:
  • Problembeskrivning:

  Felsökning

  Kameran fungerar inte i ett specifikt program

  Problemet kan ha att göra med ett specifikt program eller en ny version av det.  
  Ett enkelt sätt att kontrollera om det är programrelaterat är att testa med det förinstallerade webbkameraprogrammet (beroende på modell:  VAIO Camera Capture Utility eller ArcSoft Webcam Companion).
  Om du inte har något av de här installerat kan du i stället testa med Windows Live Messenger (gratis att ladda ned och installera).

  Om problemet visar sig ha att göra med ett specifikt program rekommenderar vi att du först kontrollerar med programtillverkaren om det finns några kända problem.

  De går inte att hitta kameradrivrutinen

  Kameradrivrutinen finns inte med på fliken Installerade från början för senare VAIO-modeller eftersom Windows-drivrutinen används. Normalt lokaliseras drivrutinen automatiskt i Windows.

  Om den har installerats på rätt sätt hittar du den under Bildenheter i Enhetshanteraren.

  Vi strävar efter att tillhandahålla så många drivrutiner som möjligt, men för vissa uppgraderingar av operativsystem har vi inte någon drivrutin tillgänglig. För somliga modeller kan den förinstallerade drivrutinen från det ursprungligen installerade operativsystemet fortfarande användas.

  Kameran identifieras inte överhuvudtaget

  Om kameran är korrekt installerad hittar du den under Bildenheter i Enhetshanteraren.

  Om kameran fortfarande fungerade som den skulle för ett kort tag sedan, men slutade identifieras i Enhetshanteraren, kan den enklaste lösningen vara att göra en systemåterställning till en dag innan problemet började.

  Om systemåterställningen inte hjälpte kan problemet mycket väl vara maskinvarurelaterat. Nästa oundvikliga åtgärd – innan du kontaktar våra tjänster för support – blir då att göra en fullständig systemåterställning.
  Proceduren för en fullständig systemåterställning varierar beroende på modell. Ytterligare vägledning för den här åtgärden finns i felsöknings- och återställningsguiden.