Artikel-ID : S700025040 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Hur man återställer ett glömt BIOS-lösenord

  Med den här artikeln kan du
  • avgöra vilket BIOS-lösenordssystem som används i din VAIO och
  • hur du låser upp det.
  svårighetsgrad Svårighetsgrad:
  Enkel
  tid som behövs Tid som behövs:
  10 minuters aktivitet

  För att förhindra obehörig åtkomst till din VAIO kan du ange ett BIOS-lösenord.
  Om ett felaktigt BIOS-lösenord anges 3 gånger låser sig VAIO:n från åtkomst och hjälp från VAIO Support krävs för att låsa upp VAIO:n.

  ALTERNATIV 1: Displayen visar en låskod på 16 siffror och ber om ett engångslösenord.

  Om du tror att det hände på grund av ett skrivfel, och du vill försöka igen, stänger du av VAIO:n genom att hålla stömknappen nedtryckt i 5 sekunder och startar om den igen.

  Om du inte kan hämta BIOS-lösenordet gör du följande:

  1. Innan vi kan hjälpa dig måste du se till att VAIO:n är korrekt registrerad.
  2. Om det sker utanför kontorstid rekommenderar vi att du låter VAIO:n vara avstängd tills följande morgon.
  3. När du är redo att kontakta VAIO Support angående problemet startar du VAIO:n och anger ett felaktigt lösenord några gånger tills du kommer till displayen där du ombeds ange ett engångslösenord.
  4. Kontakt VAIO Support per telefon.
  5. Representanten kommer att kontrollera dina uppgifter. En identitetskontroll kan komma att krävas. Ditt engångslösenord kommer sedan vidarebefordras internt för ett bypass-lösenord.
  6. VIKTIGT: Från och med nu ska du lämna VAIO:n påslagen (ON) tills du får ett engångslösenord.
  7. En agent kommer inom kort att ringa upp dig med ett engångslösenord, så att du får tillgång till systemet igen.

  ALTERNATIV 2: Displayen anger att VAIO:n är låst och visar en 4-siffrig kod samt begär en bypass-kod.

  Samma procedur som ovan gäller. Koden innehåller endast 4 siffror, och en kallas inte för ett engångslösenord.


  ALTERNATIV 3: Displayen anger att VAIO:n är låst och ber om en bypass-kod.

  Samma procedur som ovan gäller, men du behöver bara serienumret på VAIO:n. VAIO-datorn behöver inte vara påslagen under vidarebefordringen.


  ALTERNATIV 4: Några av de äldre VAIO-modellerna kan inte låsas upp per telefon.

  Dessa modeller måste måste låsas upp på ett VAIO-auktoriserat reparationscenter. Kontakta VAIO Support för mer information.