Artikel-ID : S700025024 / Senast ändrat : 30/10/2012Skriv ut

Windows 8 - Så anpassar du inställningarna för Rörelsestyrning (Gesture Control)

  Så anpassar du inställningarna för Rörelsestyrning (Gesture Control)


  Med rörelsestyrningsfunktionerna kan du utföra olika åtgärder i program med en handrörelse som känns igen av den inbyggda kameran på din VAIO-dator.

  Anmärkning
  • Handrörelsefunktionerna är inaktiverade som standard.
  • Kamerarörelsefunktionerna kanske inte fungerar på rätt sätt i följande fall:
   • Någon eller något rör sig bakom dig när du gör en handrörelse.
   • Din dator står i en position som inte är stabil.
   • Du använder datorn i ett mörkt rum.
   • Du gör en handrörelse utanför den inbyggda kamerans upptagningsområde.
   • Du rör din hand för snabbt.
  • När ett program som stöder rörelsefunktionerna öppnas med funktionen aktiverad tänds lampan på den inbyggda kameran.
  • Om den inbyggda kameran pekar direkt på en ljuskälla kanske inte din handrörelse känns igen på rätt sätt.
  • Om den inbyggda kameran inte känner igen din handrörelse på rätt sätt tar du ned handen och försöker igen om en liten stund.

  Så aktiverar du det

  1. Öppna Sök i Charms från Start genom att trycka “Windows-tangenten och C”
  2. Välj Sök
  3. Välj “Inställningar för VAIO rörelsestyrning”
  4. Bekräfta att kameran är vald
  5. Testa några av handrörelserna för: Framåt/bakåt, Pause, Volymjustering
  6. Välj Nästa
  7. Välj de program du vill ska använda rörelser
  8. Välj Slutför

  Översikt över rörelsefunktioner

  Mediagalleri
  Svep åt höger     Spelar föregående låt.
  Svep åt vänster     Spelar nästa låt.
  Svep nedåt     Pausar uppspelning.
  Rotera medsols     Ökar volymen.
  Rotera motsols     Sänker volymen.

  Windows Media Player:
  Svep åt höger     Spelar föregående låt.
  Svep åt vänster     Spelar nästa låt.
  Svep nedåt     Pausar uppspelning.
  Rotera medsols     Ökar volymen.
  Rotera motsols     Sänker volymen.

  Internet Explorer
  Svep åt höger     Går till föregående sida.
  Svep åt vänster     Går till nästa sida.
  Rotera medsols     Ökar volymen.
  Rotera motsols     Sänker volymen.

  PowerDVD
  Svep åt höger     Spelar föregående kapitel.
  Svep åt vänster     Spelar nästa kapitel.
  Svep nedåt     Pausar uppspelning.
  Rotera medsols     Ökar volymen.
  Rotera motsols     Sänker volymen.

  Microsoft PowerPoint
  (Rörelsefunktionerna är bara tillgängliga under bildspel.)
  Svep åt höger     Går till föregående sida.
  Svep åt vänster     Går till nästa sida.
  Rotera medsols     Ökar volymen.
  Rotera motsols     Sänker volymen.

  Google Chrome
  Svep åt höger     Går till föregående sida.
  Svep åt vänster     Går till nästa sida.
  Rotera medsols     Ökar volymen.
  Rotera motsols     Sänker volymen.

  PlayMemories Home
  (Rörelsefunktionerna är bara tillgängliga under bildspel.)
  Svep åt höger     Går till föregående sida.
  Svep åt vänster     Går till nästa sida.
  Rotera medsols     Ökar volymen.
  Rotera motsols     Sänker volymen.