Dela upp låtar

  Det går att dela upp en låt i två låtar.

  1. Välj en kategori i [Mitt bibliotek] i sidofältet.
  2. Klicka på [] för en låt som du vill dela i innehållslistan och välj [Redigera låt] – [Dela upp…].

   Skärmen [Dela upp] visas och valt spår börjar spelas.

  3. Bestäm var du vill dela upp spåret genom att flytta skjutreglaget [Steg 1] och klicka på [Division poäng].

   En provuppspelning upprepas från det ställe där du valde [Division poäng].
   Om du vill ändra delningspositionen klickar du på [Försök igen].

  4. Finjustera delningspositionen genom att flytta skjutreglaget [Steg 2].

   För att finjustera delningspositionen kan du antingen dra skjutreglaget för uppspelningspositionen åt vänster eller höger, eller klicka på [-] eller [+].

   OBS!

   • Den faktiska delningspositionen kan avvika något från den inställda delningspositionen.
  5. Klicka på [Dela upp].

   Spåret delas.
   ”_1” läggs till i slutet av namnet på den första halvan av den uppdelade låten. ”_2” läggs till i slutet av namnet på den andra halvan av den uppdelade låten. Ändra låttiteln om det behövs.

  OBS!