Music Center for PC

  Redigera information om låtar eller spellistor

  Du kan redigera informationen om låtar (t.ex. låtnamn, artistnamn eller genre).

  1. Välj en kategori i [Mitt bibliotek] i sidofältet.
  2. Klicka på [] för den låt som du vill redigera i innehållslistan och välj [Egenskaper].
  3. Redigera objekten.
  4. Klicka på [OK].

  OBS!

  • Du kan inte ändra information (t.ex. låttitlar) för material som håller på att överföras.

  Tips

  • När informationen för en låt redigeras, klassificeras låten om efter artist eller album.