Music Center for PC

  Importera låtar från en ljud-CD

  Du kan importera låtar från en ljud-CD till ”Music Center for PC”. De importerade låtarna lagras i internminnet (hårddisken/SSD-minnet).

  I Music Center for PC ver. 2.3.0 och senare visas skärmen [Importera från CD] automatiskt när du lägger i en musik-CD.

  1. Klicka på [CD] (A) under [Importera] i sidofältet.
  2. Sätt i en ljud-CD i datorns skivenhet.

   Musikinformation hämtas automatiskt om datorn är ansluten till internet.
   Om det finns en tillgänglig omslagsbild, registreras den automatiskt.

   Tips

   • Mer information om vilka filformat som går att importera från CD-skivor finns i ”Huvudsakliga funktioner/specifikationer”.
   • Om du vill ändra formatinställningen för att importera låtar kan du klicka på [] (B) och sedan på [CD-importinställningar].
  3. Bocka för (C) låtar som du vill importera.
  4. Klicka på [Importera] (D).

  Tips

  För att avbryta importen

  • Klicka på [Avsluta] (A).

   Om vissa låtar redan importerats innan du avbröt importen lagras låtarna i ”Music Center for PC”.

  Ange filformat när du importerar låtar från CD-skivor

  1. Klicka på (meny) överst till vänster och välj [Inställningar] på menyn [Verktyg].
  2. Klicka på [Importera/Spela från CD] (A) och välj [Formatera] och [Bithastighet] under [CD-importinställningar] (B).
  3. Klicka på [OK].