Music Center for PC

  Hämta låtinformation / 12 TONE ANALYSIS

  Du kan hämta låtinformation (metainformation som namn på album, artister och låtar) automatiskt via internet genom CDDB (Gracenote CD DataBase), en datatjänst för låtinformation. Den hämtade musikinformationen visas på ljudenheten, till exempel din WALKMAN®, när låtarna har överförts.

  Tips

  • För att använda funktionen 12 TONE ANALYSIS ska du klicka på [meny] för en låt eller ett album i innehållslistan och därefter välja [Hämta okända Egenskaper].

  OBS!

  • För att använda CDDB-tjänsten måste datorn vara ansluten till på Internet.
  • När du överför låtar i WAV-format till din Walkman, kopieras inte 12 TONE ANALYSIS-låtinformation.

  Hämta låtinformation när du importerar låtar från en ljud-CD

  Du kan automatiskt hämta metainformation som namn på album, artister och låtar för en ljud-CD i samband med att du importerar låtar från ljud-CD:n.

  Om du inte kan hämta låtinformation

  • Det kan hända att informationen blockeras av anti-virusprogram. Inaktivera inställningarna för det programmet om det behövs.
  • Det går inte att hämta musikinformation för CD-skivor som inte är registrerade i CDDB. Ändra i så fall den informationen (t.ex låttiteln) för hand.
  • Om hämtningen av musikinformation inte startar automatiskt, kan du klicka på [meny] och sedan på [Skaffa CD-information].
   Klicka på [Skaffa CD-information].

  Hämta information om låtar som importerats till ”Music Center for PC”

  Du kan söka efter låt- eller albumnamn för att hämta information för de låtar eller album som har valts i en lista.

  1. Välj en kategori i [Mitt bibliotek] i sidofältet.
  2. Välj den låt eller det album som du vill hämta låtinformation för från låtlistan.
  3. Klicka på [meny] i det högra fältet i fönstret och klicka sedan på [Sök efter Album].

   ”Music Center for PC” börjar automatiskt söka efter låtinformation. När låtinformation har hittats visas informationen (till exempel albumtitel, artistnamn eller låttitel). Välj önskad information bland förslagen och klicka sedan på [OK]. Låtinformationen visas i listan.

  Hämta och analysera låtinformation automatiskt

  Du kan söka efter låtar som inte har någon angiven låtinformation. Därefter kan du automatiskt hämta låtinformation och utföra funktionen 12 TONE ANALYSIS.

  1. Klicka på (meny) överst till vänster på skärmen och välj sedan [Inställningar] från menyn [Verktyg].
  2. När [Inställningar] visas, välj [Hämta låtinformation] i den vänstra delen av [Inställningar].

   Välj den information som du vill hämta automatiskt och bocka i kryssrutan. Klicka på [OK].
   Låtinformation kommer att hämtas. Därefter kommer funktionen 12 TONE ANALYSIS att utföras automatiskt.
   Om låtinformation hittas, hämtas den aktuella låtinformationen automatiskt.

   Välj [Hämta låtinformation].

  OBS!