Music Center for PC

  Överföra musik till ljudenheter, t.ex. en WALKMAN®

  Du kan överföra låtar från ”Music Center for PC” till en ljudenhet, t.ex. en Walkman.

  Överföra låtar eller spellistor

  1. Anslut ljudenheten till datorn.
  2. Välj den anslutna enheten (t.ex. NW-A50-serien) i [Överför och hantera] (A) i sidofältet.

   Överföringsskärmen visas.

  3. Välj destination (B).

   Tips

   • SD-kortet som är isatt i ljudenheten visas som [Minneskort].
  4. Välj en kategori i [Mitt bibliotek] (C) i sidofältet.
  5. Välj låtar eller spellistor som du vill överföra i innehållslistan (D).
  6. Klicka på [] (Överför till enhet) (E).

  Tips

  • Om du vill ändra överföringsinställningarna kan du klicka på [Inställningar för enhetsöverföring] (F).
  • Om det finns låtar i format som inte stöds av ljudenheten konverteras de till AAC när de överförs.
  • För att kunna överföra låtar i ATRAC-format till A100-serien eller Z500-serien måste filerna först konverteras.
   Välj filkonverteringsmetod (se nedan) när dialogrutan visas.
   • [Fortsätt att överföra och konvertera filer]: Endast de låtar som ska överföras den här gången konverteras till AAC-format.
   • [Batchkonvertera filer omedelbart]: Alla låtar i ATRAC-format som är lagrade i biblioteket konverteras på en gång.

  Överföra språkinlärningsmaterial

  Om du vill spela upp språkinlärningsmaterial på en Walkman med stöd för språkinlärningsfunktionen, kanske du måste konfigurera inställningarna innan du överför materialet.

  1. Utför proceduren under ”Överföra låtar eller spellistor” (steg 1-4).
  2. Klicka på [] för en låt eller ett album som du vill överföra i innehållslistan. Välj sedan [Egenskaper].
  3. Välj [Språkstudie] på rullgardinsmenyn under [Snäll]. Klicka på [OK].
  4. Klicka på [] (Överför till enhet).

  Tips

  • Om allt innehåll i spellistan är språkinlärningsmaterial kommer spellistan att överföras till mappen Learning på din Walkman.

  Överföra låtar eller spellistor som ännu inte har överförts

  Du kan överföra låtar eller spellistor som inte finns på den anslutna enheten ännu eller låtar eller spellistor som har uppdaterats sedan förra gången de överfördes till den anslutna enheten.
  Du kan också överföra bara vissa låtar eller spellistor som ännu inte har överförts.

  1. Utför proceduren (steg 1 – 3) under ”Överföra låtar eller spellistor”.
  2. Välj [Överfördes inte] (A) i [Mitt bibliotek] i sidofältet.

   OBS!

   • [Överfördes inte] visas bara när en ljudenhet, t.ex. en Walkman, är ansluten.
  3. Klicka på [] (Överför till enhet) (B).