Music Center for PC

  För att avinstallera "Music Center for PC" från en dator (Music Center for PC Ver.1.0)

  Det går att avinstallera "Music Center for PC" från datorn med hjälp av [Program och funktioner].

  Anmärkningar

  • Var noga med att säkerhetskopiera data innan du avinstallerar "Music Center for PC". Om du inte säkerhetskopierar kan du kanske inte spela upp spåren när du installerat om "Music Center for PC".
  • Se nedanstående webbplats för mer information om säkerhetskopiering av data.

  Avinstallera "Music Center for PC" i Windows 10

  1. Starta om datorn.

   "Music Center for PC" kan kanske inte avinstalleras från datorn ordentligt om ett program är igång på datorn.
   Starta därför om datorn innan du avinstallerar "Music Center for PC". Utför sedan avinstallationen utan att något program, inklusive "Music Center for PC", är igång på datorn.

  2. Öppna [Program och funktioner] på datorn.

   Högerklicka på knappen med Windows 10-ikonen längst ned till vänster på skrivbordet och klicka sedan på [Program och funktioner].

   Fönstret [Avinstallera eller ändra ett program] öppnas.

   Högerklicka på [Start]-knappen och därefter på [Program och funktioner].
  3. Avinstallera "Music Center for PC".

   En lista över program som är installerade på datorn visas i fönstret [Program och funktioner]. Klicka på [Music Center] för att avinstallera.

  Avinstallationen är nu slutförd.

  Avinstallera "Music Center for PC" i Windows 8.1

  1. Starta om datorn.

   "Music Center for PC" kan kanske inte avinstalleras från datorn ordentligt om ett program är igång på datorn.
   Starta därför om datorn innan du avinstallerar "Music Center for PC". Utför sedan avinstallationen utan att något program, inklusive "Music Center for PC", är igång på datorn.

  2. Öppna fönstret [Avinstallera eller ändra ett program] från [Program och funktioner].

   Högerklicka i det nedre vänstra hörnet på skrivbordet och välj sedan [Program och funktioner] på menyn. Det går även att visa [Program och funktioner] genom att trycka på [X]-knappen medan du håller ned [Windows]-tangenten.

   Högerklicka i det nedre vänstra hörnet på skrivbordet och välj sedan [Program och funktioner].
  3. Avinstallera "Music Center for PC".

   En lista över program som är installerade på datorn visas i fönstret [Program och funktioner]. Klicka på [Music Center] för att avinstallera.

  Avinstallationen är nu slutförd.

  Avinstallera "Music Center for PC" i Windows 7

  1. Starta om datorn.

   "Music Center for PC" kan kanske inte avinstalleras från datorn ordentligt om ett program är igång på datorn.
   Starta därför om datorn innan du avinstallerar "Music Center for PC". Utför sedan avinstallationen utan att något program, inklusive "Music Center for PC", är igång på datorn.

  2. Öppna fönstret [Avinstallera eller ändra ett program].

   Klicka på startknappen längst ned till vänster på skärmen och välj sedan [Kontrollpanelen].

   Klicka på startknappen längst ned till vänster på skärmen och välj sedan [Kontrollpanelen].

   Välj [Avinstallera ett program] eller [Program och funktioner] från [Kontrollpanelen]-fönstret.

   Välj [Avinstallera ett program] eller [Program och funktioner].

   Fönstret [Avinstallera eller ändra ett program] öppnas.

  3. Avinstallera "Music Center for PC".

   En lista över program som är installerade på datorn visas i fönstret [Program och funktioner]. Klicka på [Music Center] för att avinstallera.

  Avinstallationen är nu slutförd.