Artikel-ID : 00249883 / Senast ändrat : 26/08/2020Skriv ut

Så ställer du in din Sony TV till ComHem-kabel-TV-nätverk

  Digital Tuning din Sony TV

  Se till att antennkabeln är korrekt ansluten till TV: n. Diagrammet nedan visar ett exempel på kabel-TV-anslutning. Fjärrkontrollens eller menygränssnittets layout kan variera beroende på din TV-modell. Du kan hitta mer information i din TV: s inbyggda hjälpguide eller på stöd för din TV-modell.

  How to connect ComHem antenna using cable to the TV

   

  1. Slå på TV: n.

  2. Tryck på MENU eller HOME-knappen på fjärrkontrollen.

  3. Välj ett av alternativen nedan som bäst matchar menystrukturen på din TV:
   

  Selector buttons on remoteSelect button on remote controller
  Använd piltangenterna på fjärrkontrollen för att navigera på TV-menyn.Gör ditt val genom att trycka på [+] (PLUS) -knappen. Det är den runda knappen i mitten av det cirkulära menyområdet på fjärrkontrollen.

   

  Digital inställning

  Alternativ A

  Använd piltangenterna på fjärrkontrollen och välj: Inställningar → Digital inställning → Digital autoinställning eller Auto. programinställning.

  Digital Auto Tuning - Digital Set-up selection

   

  Alternativ B

  Använd piltangenterna på fjärrkontrollen för att välja Inställningar → Systeminställningar eller Setup → Kanalinställning → Digital Setup → Digital Auto Setup eller Auto. programinställning.

  Channel Set-up - Auto Tuning selection
   

  4. När du blir frågad: "Vill du starta digital automatisk inställning?" välj Ja eller OK

  Do you want to start Auto Tuning - Yes or no
   

  5. Välj antingen antenn eller kabel.

  • Om du väljer Antenn börjar inställningen för det automatiska antennprogrammet.
  • Om du väljer Kabel visas kabelsökningsmenyn. Skanningstyp, frekvens eller nätverks-ID kan ställas in manuellt enligt specifika nätverksparametrar från din TV-leverantör:

  ComHem

  • Skanningstyp: Snabbsökning
  • Frekvens: 362 000 MHz
  • Nätverks-ID: Kontrollera ID för ditt område
  • Symbolhastighet: Auto (endast tillgänglig på utvalda modeller)
  • Servicetyp: Välj "Alla program"
  • Obs: För mer information, besök ComHem-webbplatsen

  För alla andra kabelnätverk

  • Välj andra (endast tillgängliga på utvalda modeller)
  • Skanningstyp: Snabbsökning
  • Frekvens: Auto
  • Nätverks-ID: Auto
  • Symbolhastighet: Auto (endast tillgänglig på utvalda modeller)
  • Servicetyp: Välj "Alla program"

  6. Fortsätt genom att välja Start. TV: n startar sökningen. Ett bekräftelsemeddelande visas när sökningen är klar. 

  Analog inställning 

  1. Tryck på [HOME] -knappen på din fjärrkontroll.
  2. Gå till menyn Inställningar, som finns längst ner på hemskärmen.
  3. Välj Kanalinställning → Analog inställning → Analog automatisk programinställning.
  4. När du blir frågad: "Vill du starta automatisk programinställning på den här TV: n, välj Ja eller OK.  
  5. TV: n startar sökningen. Ett bekräftelsemeddelande visas när sökningen är klar. 

  Uppmärksamhet:

  • Om sökningen med digital kabelkanal inte hittar alla kanaler eller inte hittar några kanaler kan du försöka ändra skannatyp till full skanning. Observera att en full skanning tar mer tid.
  • Om du inte hittar kabel-TV-kanaler, kontakta din tjänsteleverantör som kanske använder andra inställningar.
  • Om kanaler saknas kan det bero på att din leverantör inte längre erbjuder dem. Kontakta din leverantör för mer information.

  OBS! Om du inte är nöjd med TV-signalens kvalitet efter en automatisk sökning, besök: Mätning och förbättring av TV-mottagningens signalstyrka.

   

  Så ställer du in din Sony Android TV

  Förfarandet nedan gäller alla Sonys Android-TV-apparater. Fjärrkontrollens eller menygränssnittets layout kan variera beroende på din TV-modell.
  Du kan hitta mer information i din TV: s inbyggda hjälpguide eller på supportsidan för din TV-modell.

  Selector buttons on remoteSelect button on remote controller
  Använd piltangenterna på fjärrkontrollen för att navigera på TV-menyn.Gör ditt val genom att trycka på [+] (PLUS) -knappen. Det är den runda knappen i mitten av det cirkulära menyområdet på fjärrkontrollen.

   

  Digital inställning

  1. Slå på TV: n.

  2. Tryck på [HOME] -knappen på din fjärrkontroll.

  3. Gå till menyn Inställningar, som finns längst ner på hemskärmen.

  Settings pane

  4. OBS: För Android 8.0 Oreo (OSV-O) och Android 9.0 Pie (OSV-P) är inställningsikonen i det övre högra hörnet.

  Settings icon For Android 8.0 Oreo (OSV-O) indicated on top right of the screen
   

  5. För Android 8.0 Oreo, välj Channel Setup → Digital Setup → Digital Setup → Digital Auto Setup.

  6. För Android 9.0 Pie väljer du Titta på TV → Kanaler → Kanalinställning → Digital inställning → Digital inställning → Digital automatisk inställning.

  7. När du blir frågad: "Vill du starta automatisk programinställning på den här TV: n, välj Ja.

  8. Välj antingen antenn eller kabel.

  • Om du väljer Antenn börjar inställningen för det automatiska antennprogrammet.
  • Om du väljer Kabel visas kabelsökningsmenyn. Skanningstyp, frekvens eller nätverks-ID kan ställas in manuellt enligt specifika nätverksparametrar från din TV-leverantör. 

  ComHem

  • Skanningstyp: Snabbsökning
  • Frekvens: 362 000 MHz
  • Nätverks-ID: Kontrollera ID för ditt område
  • Symbolhastighet: Auto (endast tillgänglig på utvalda modeller)
  • Servicetyp: Välj "Alla program"

  Obs: För mer information, besök ComHem-webbplatsen

  För alla andra kabelnätverk

  • Välj andra (endast tillgängliga på utvalda modeller)
  • Skanningstyp: Snabbsökning
  • Frekvens: Auto
  • Nätverks-ID: Auto
  • Symbolhastighet: Auto (endast tillgänglig på utvalda modeller)
  • Servicetyp: Välj "Alla program"

  7.    Fortsätt genom att välja Start. TV: n startar sökningen. Ett bekräftelsemeddelande visas när sökningen är klar. 

  Analog inställning

  1. Tryck på [HOME] -knappen på din fjärrkontroll.
  2. Gå till menyn Inställningar, som finns längst ner på hemskärmen.   
  3. För Android 8.0 Oreo, välj Kanalinställning → Analog inställning → Analog automatisk programinställning.
  4. För Android 9.0 Pie väljer du Titta på TV → Kanaler → Kanalinställning → Analog inställning → Analog automatisk inställning 
  5. När du blir frågad: "Vill du starta automatisk programinställning på den här TV: n, välj Ja.
  6. TV: n startar sökningen. Ett bekräftelsemeddelande visas när sökningen är klar. 

  Uppmärksamhet:

  • Om sökningen med digital kabelkanal inte hittar alla kanaler eller inte hittar några kanaler kan du försöka ändra skannatyp till full skanning. Observera att en full skanning tar mer tid.
  • Om du inte hittar kabel-TV-kanaler, kontakta din tjänsteleverantör som kanske använder andra inställningar.
  • Om kanaler saknas kan det bero på att din leverantör inte längre erbjuder dem. Kontakta din leverantör för mer information.

  OBS! Om du inte är nöjd med TV-signalens kvalitet efter en automatisk sökning, besök: Mätning och förbättring av TV-mottagningens signalstyrka.