Artikel-ID : 00249932 / Senast ändrat : 07/09/2020Skriv ut

Mäta och förbättra tv-mottagningens signalstyrka

  Om du upplever video- och/eller ljudstörningar eller om varken video eller ljud fungerar kan en av orsakerna vara en svag sändningssignal. Det beror vanligtvis på en dålig eller skadad antennkabel, dålig inställning av parabolantennen eller störningar från andra enheter. För bättre signal behöver du ändra inställningarna för din mottagningsutrustning.

  Mäta signalstyrka

       1. Digital installation

       2. Analog installation

  Felsöka svaga signaler

       1. Marknätsproblem

       2. Kabelnätverksproblem

       3. Satellitproblem


  Mäta signalstyrka

  VIKTIGT! När du använder en digitalbox måste du kontrollera inställningarna via boxens meny (dvs. inte via menyn i din tv från Sony). Ytterligare information finns i handboken till din digitalbox.

  OBS! Skärmbilder för just din tv-modell kan skilja sig från det som anges nedan i denna artikel.

  1. Digital installation

  1. Tryck på OPTIONS (Alternativ) på fjärrkontrollen

  2. Bläddra ned till System Information (Systeminformation). Bekräfta genom att trycka på Enter (Retur)

  ANMÄRKNINGAR:

  • Du kan också nå skärmen ”System Information” genom att trycka på [HOME] (Hemmeny) > [Settings] (Inställningar) > [Product or Customer Support] (Produkt- eller kundsupport) > [System Information] och trycka på den gröna knappen (bland de fyra färgade (röd/grön/gul/blå) knapparna i mitten av fjärrkontrollen)
  • Det kan hända att du inte behöver trycka på den gröna knappen (beroende på modell)
  • Vissa äldre tv-apparater har ingen kvalitetsmätare


  Alternativ – systeminformation

  3. En ruta med detaljerad systeminformation visas. Staplarna för signalkvalitet/-styrka visas på längst ned

  Alternativ – systeminformation

  Android-tv från Sony:

  • Tryck på knappen HOME och välj sedan [Help] (Hjälp) > [Signal Diagnostic] (Signaldiagnostik)

  När är signalstyrkan tillräckligt bra?

  Signalen är bäst när stapeln når det gröna området

  • Du ser endast en RÖD stapel i följande fall: Signalkvaliteten är dålig. Du drabbas troligtvis av flera stora video- och ljudproblem, samtidigt som flera kanaler och tjänster saknas ibland eller permanent. Försök att förbättra signalen med hjälp av informationen i "Felsöka svaga signaler" längre ned i denna artikel
  • Du kan även se en ORANGE stapel i följande fall: Signalkvaliteten är acceptabel, men den bör förbättras eftersom du i annat fall kan råka ut för blockbrus, hackigt ljud eller problem med den elektroniska programguiden
  • Du kan även se den GRÖNA stapeln i följande fall: Signalkvaliteten är utmärkt. Du bör inte ha några problem med kanaler eller tjänster

  2. Analog installation

  1. Tryck på knappen HOME (Hemmeny) på fjärrkontrollen > Gå till [Settings] (Inställningar) > Välj [Analogue Setup] (Analog installation)

  Analog installation

  2. Bläddra ned till [Manual Programme Preset] (manuell förinställning av program)

  Manuell programåterställning

  3. En stapel för signalnivå visas längst ned.

  • RÖD stapel: Signalkvaliteten är (för) dålig. Försök att förbättra signalen med hjälp av informationen i "Felsöka svaga signaler" längre ned i denna artikel

  Dålig bildkvalitet

  • ORANGE stapel: Signalkvaliteten är acceptabel, men den bör förbättras eftersom bilden annars kan vara suddig. Signalen bör vara acceptabel när minst hälften av den orangefärgade stapeln visas
  • Du kan också se den GRÖNA stapeln i följande fall: Signalkvaliteten är utmärkt med hänsyn till begränsningarna i analoga utsändningar

  Utmärkt bildkvalitet


  Felsöka svaga signaler

  1. Marknätsproblem

  För att optimera din (analoga) markbundna signal bör du ta hänsyn till nedanstående åtgärder beroende på vilket problem du drabbas av.

  1-1. Dålig signal/suddig bild/förvrängt ljud

  • Se till att tv-antennen är installerad utomhus tillräckligt högt upp
  • Kontrollera att tv-antennen är i gott skick och riktad mot bästa lokala sändare
  • Det kan hända att tv-antennen är skadad eller felinställd eller att anslutningarna är rostiga. Kontrollera om möjligt en annan tv (t.ex. grannens) som är ansluten till en annan antenn
  • Håll (parabol)antennen/kabeln på avstånd från andra anslutningskablar
  • Använd inte en onödigt lång antennkabel
  • Kontrollera att alla kablar är anslutna på rätt sätt. Prova andra kablar av samma typ och byt ut eventuella skadade kablar
  • Se till att använda en förgrening och kablar av hög kvalitet så att de inte försvagar signalen. De flesta mottagningsproblemen orsakas av att du använder en antennkabel som är skadad eller har dålig kvalitet
  • Anslut antennkabeln direkt till din tv när du testar mottagningen för att minska försvagade signaler från förgreningen och andra enheter
  • En extern antennförstärkare med låg brusnivå kan användas om du använder en relativt lång kabel
  • Det kan vara nödvändigt att ställa in kanalerna igen
  •  Försök förbättra mottagningen genom att ställa in LNA på OFF (Av) eller ON
   (På) LNA finns i de digitala inställningarna:  
   • Tryck på knappen HOME på fjärrkontrollen
   • Gå till: [Settings] (Inställningar) och Välj [Settings/System Settings/Setup] (Inställningar/systeminställningar/inställning) > [Channel Set-up] (Kanalinställning) > Välj [Digital Set-up] (Digital installation) > Välj [Digital Tuning] (Digital kanalinställning) > [LNA]. (Det kan hända att detta alternativ inte är tillgängligt beroende på modell/situation/region/land)
  • Ändra antennens vinkel och se efter om bilden förbättras. En liten förändring kan snabbt leda till betydande förbättringar.

  Fortfarande ingen förbättring? Kontakta din operatör för att få din antenn och dess anslutningar kontrollerade av en professionell antenninstallatör. Det kan hända att du behöver en antenn med högre prestanda eller en förstärkare för att förstärka signalen.

  1–2. Mönster/punkter/färgförlust/surrande/ljudklick/fiskbensmönster

  • Dessa symtom orsakas ofta av elektriska störningar från hushållsapparater, strömbrytare och datorer i ditt eller en grannes hem. Den vanligaste orsaken är fel i värmepannan eller en rumstermostat, vilket kan orsaka regelbundna störningspulser, t.ex. 10 sekunder var 20:e minut.
  • Ibland kan elektrisk högspänningsutrustning utanför hemmet orsaka störningar.
  • Om du har en elektronisk barnvakt eller sladdlös telefon bör du se till att den inte är nära tv:n.
  • Om du har utrustning som exempelvis video-, dvd- eller Blu-ray Disc-spelare eller en inspelningsenhet och anslutit antennen till den, ska du först koppla bort enheten från tv:n och sedan ansluta antennen direkt till tv:n. Då märker du om det är den utrustningen som orsakar störningen. Om du har flera enheter anslutna kan du återansluta dem en i taget, tills du ser vilken som orsakar problemet.

   Exempel på skuggor

  1–3. Jämna, fördelade horisontella staplar

  • Detta är ett tecken på signalstörningar mellan kanaler, vilket kan inträffa när högtryck (som ger vackert väder) leder till att signalerna når ut till områden som normalt inte kan nås. Det kan göra att signalen blir svagare i lågt belägna områden. Det finns ingen lösning på detta. Mottagningen förbättras först när vädret ändras.
  • Om du har dålig tv-mottagning vid kraftigt regn och signalen fortfarande är dålig när regnet har upphört kan det hända att vatten har trängt in i antennen eller kabeln som är ansluten till den.

  2. Kabelnätverksproblem

  Om du drabbas av problem kan du behöva ställa in kanalerna igen.

  • Håll (parabol)antennen/kabeln på avstånd från andra anslutningskablar
  • Använd inte en onödigt lång antennkabel
  • Kontrollera att alla kablar är anslutna på rätt sätt. Prova andra kablar av samma typ och byt ut skadade kablar
  • Se till att använda en förgrening och kablar i hög kvalitet så att de inte försvagar signalen. De flesta mottagningsproblemen orsakas av att du använder en antennkabel som är skadad eller har dålig kvalitet
  • Anslut antennkabeln direkt till din tv när du felsöker mottagningen för att minska risken för att förgreningen och andra enheter gör signalen svagare
  • Försök förbättra mottagningen genom att ställa in LNA på OFF (av) eller ON (på)
   LNA finns i de digitala inställningarna:  
   • Tryck på knappen HOME på fjärrkontrollen
   • Gå till: [Settings] (Inställningar) och Välj [Settings/System Settings/Setup] (Inställningar/systeminställningar/inställning) > [Channel Set-up] (Kanalinställning) > Välj [Digital Set-up] (Digital installation) > Välj [Digital Tuning] (Digital kanalinställning) > [LNA]. (Det kan hända att detta alternativ inte är tillgängligt beroende på modell/situation/region/land)
  • En extern antennförstärkare med låg brusnivå kan användas om du använder en relativt lång kabel
  • Det kan vara nödvändigt att ställa in kanalerna igen
  • Om du tar emot en analog kabelsignal ska du välja: [HOME] (Hemmeny) > [Settings] (Inställningar) > [Settings/System Settings/Set up] (Inställningar/systeminställningar/inställning) > [Channel Set-up] (Kanalinställning) > [Analog Set-up] (Analog installation) > Välj [Auto tuning] (Automatisk kanalinställning) och Välj [OK] för att starta kanalsökningen.
  • Om du tar emot en digital kabelsignal. Om alla kanaler/tjänster för din region saknas kan det bero på felaktig inställning av startfrekvens/nätverks-ID för din region. Inställningarna för frekvens och nätverks-ID är som standard inställda på Auto. Om du drabbas av detta problem måste du ändra Auto till Manual och ange rätt data manuellt. Kontakta din kabeloperatör för att få dessa data
   1. Öppna kanalinställningsskärmen genom att trycka på HOME på fjärrkontrollen och gå till: [Settings] (Inställningar) > Välj [Settings/System Settings/Set up] (Inställningar/systeminställningar/inställning) > [Channel Set-up] (Kanalinställning) > [Digital Set-up] (Digital installation) > [Digital Tuning] (Digital kanalinställning)> [Digital Auto Tuning] (Automatisk digital kanalinställning) (på vissa modeller måste du markera skiftnyckelikonen först) > Välj [Yes] (Ja) (Om du måste bekräfta) > Välj [Cable TV] (Kabel-tv) > Välj operatör om den visas > [Scan Type] (Skanningstyp) > [Quick Scan] (Snabbskanning)

   Ställa in frekvens och nätverk

   2. Nu kan frekvens- och nätverks-ID fyllas i manuellt
   3. Välj Start för att börja skanna

  3. Satellitproblem

  Om du har problem med satellitmottagning bör du ta hänsyn till följande.

  • Det kan hända att läget för parabolantennen eller LNB:n (dvs. enheten som är monterad på armen som är fäst vid antennen) har ändrats. Kontakta din satellitleverantör för att få rätt koordinater
  • Kraftigt regn kan orsaka tillfälligt avbrott av alla satellittjänster. Tjänsterna bör återgå till normal nivå när det har slutat regna

  Problemet är inte löst? Ställ in tv:n igen (Satellitguide för en parabolantenn)

  Hittar du fortfarande ingen lösning? Kontakta Sony för att få mer hjälp genom att klicka på Support > Kontakta support supportwebbplatsen för Sony.