Artikel-ID : S700026761 / Senast ändrat : 12/07/2018

Var hittar jag Sony Tablets serienummer?

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel


Var hittar jag Sony Tablets serienummer?


Serienumret finns längst ned på läsplattan, precis under nätadapterkontakten.

Serienumret börjar med S/N och består av 15 siffror uppdelade i grupper på åtta och sju siffror i varje grupp.


Du kan också hämta serienumret från läsplattans inställningar:
  1. Peka på Apps [Appar] överst i högra hörnet på startskärmen.
  2. Peka på Settings [Inställningar].
  3. Peka på About tablet [Om läsplattan].
  4. Peka på Status.
    Ett popup-fönster med serienumret samt batteriinformation och anslutningsinformation visas.