Artikel-ID : S700025048 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Varför laddar batteriet långsamt eller bara upp till 50 eller 80 %?

  Varför laddar batteriet långsamt eller bara upp till 50 eller 80 %?

  Du kanske undrar varför VAIO-batteriet inte fulladdas eller varför den sista delen av laddningen tar lång tid?

  Detta är inte ett funktionsfel utan kan bero på inställningarna i Battery Care eller på temperaturförhållandena.

  1. Batteriet laddar inte mer än till 50 eller 80 %

  2. Batteriet laddar långsammare än normalt

  1. Batteriet laddar inte mer än till 50 eller 80 %

  När Battery Care har aktiverats stoppas laddningen vid en konfigurerad procentdel på antingen 50 % eller 80 %. Funktionen är avaktiverad som standard men förblir aktiv när den har aktiverats. För att kunna ladda batteriet till 100 % ska du avaktivera Battery Care i VAIO Control Center.

  Mer information om funktionen Battery Care (laddningsbegränsning)

  De senaste VAIO-modellerna levereras med en förinstallerad funktion för batteriskötsel. Med det här hjälpprogrammet kan batteriladdningen begränsas till en specifik procentdel för att förlänga batteriets livslängd när du använder VAIO ansluten till nätadapter under längre tidsperioder.

  När gränssnittet Battery Care är installerat hittar du det på startskärmen –> VAIO Control Center –> Power and Battery [Ström och batteri].

  Fönstret kan se olika ut beroende på vilken version av VAIO Control Center som finns på datorn.

  Batterikontroll 1


  Batterikontroll 2


  2. Batteriet laddar långsammare än normalt

  Batteriet kanske laddar långsamt pga. någon av följande omständigheter.
  • Närbatterinivån når 80 %, kommer laddningen, som standard, att sakta ned till den når maximal kapacitet.
  • Batteriladdningen kan begränsas automatiskt till en specifik procentdel under särskilda temperaturförhållanden. För att undvika att det här händer rekommenderar vi att du förvarar VAIO-datorn i en temperatur mellan 10 ºC och 40 ºC.