Artikel-ID : S700025017 / Senast ändrat : 30/10/2012Skriv ut

Windows 8 - Så ändrar du vilken app som ska användas som standard för specifika filer

  Så ändrar du vilken app som ska användas som standard för specifika filer


  1.     Öppna Charms genom att placera markören överst i högra hörnet eller nederst i vänstra hörnet på skrivbordet
  2.     Välj “Sök”
  3.     Välj “Standardprogram”
  4.     Välj “Ställ in dina standardprogram”
  5.     Användaren kan nu välja en specifik app för att öppna specifika filtillägg