Music Center for PC

  Lista över genvägstangenter

  Genvägstangenter
  Kommando
  F1
  Visar hjälpinformation.
  F5
  Används för att uppdatera det som visas på skärmen.
  F6 eller Ctrl + P
  Spelar upp eller pausar en låt.
  F7
  Används för att stoppa låten.
  F8
  Används för att slå på och stänga av ljudet.
  F9 eller Ctrl + nedåtpil
  Används för att sänka volymen.
  F10 eller Ctrl + uppåtpil
  Används för att höja volymen.
  Alt
  Visar menyn [Fil].
  Alt + F4
  Stänger skärmen som visas eller avslutar programmet.
  Radera
  Används för att radera valt objekt.
  Ctrl + A
  Används för att välja alla låtar i innehållslistan.
  Ctrl + Shift + A
  Avbryter alla valda låtar.
  Ctrl + C
  Används för att kopiera markerad text på redigeringsskärmen.
  Ctrl + E
  Används för att mata ut skivan från CD-enheten.
  • Det kan hända att det inte går att mata ut skivan beroende på CD-enheten.
  Ctrl + F
  Används för att flytta markören till inmatningsrutan för nyckelordssökning.
  Ctrl + N
  Används för att skapa en ny spellista.
  Ctrl + Shift + N
  Används för att skapa en ny spellista med de valda låtarna.
  Ctrl + O
  Visar skärmen [Importera fil]. Du kan välja och importera låtar från en dator till ”Music Center for PC”.
  Ctrl + V
  Används för att klistra in texten som du har kopierat eller klippt ut till redigeringsskärmen.
  Ctrl + X
  Används för att klippa ut markerad text på redigeringsskärmen.
  Ctrl + höger pil
  Används för att spela nästa låt.
  Ctrl + vänster pil
  Används för att hoppa tillbaka till början av låten som spelas upp.
  Esc eller backsteg
  Flyttar upp en nivå.

  Observera

  • I vissa fall kan snabbkommandon utföra en annan funktion än den som ställts in i "Music Center for PC" på grund av att de funktioner som datortillverkaren har tilldelat funktionsknapparna har högre prioritet.