Music Center for PC

    Söka efter material

    Du kan söka efter innehåll med hjälp av sökfunktionen för nyckelord, baserat på de olika kategorierna under [Mitt bibliotek] i sidofältet.

    När man matar in ett nyckelord i sökrutan (A)visas material som innehåller det nyckelordet i listan.

    När du klickar på (Klar) (B) kommer nyckelordet som du har skrivit in att raderas och motsvarande kategorilista att visas.