Music Center for PC

  Flytta bibliotek från ”Media Go” till ”Music Center for PC

  När du har installerat ”Music Center for PC” på datorn kan du importera bibliotek från ”Media Go”. Du kan också importera bibliotek genom att ange lagringsplatsen för dina data.

  OBS!

  Importera bibliotek när du har installerat ”Music Center for PC

  Biblioteket för ”Media Go” lagras vanligtvis i mappen [Musik] på datorn.
  Importera biblioteket genom att starta ”Music Center for PC” när installationen är klar och välj [Inställningar] på menyn [Verktyg] genom att klicka på (meny) överst till vänster. Bocka för [[Musik] mappen] (B) under [Inställningar för automatisk importmapp] i [Importera fil] (A) och klicka på [OK]. Biblioteket importeras. Om nya filer lagts till i mappen importeras biblioteket automatiskt när du startar ”Music Center for PC” nästa och efterföljande gånger.

  Dialog: Importera ljudfiler till Music Center for PC.

  Importera bibliotek genom att ange lagringsplatsen

  Om det inte går att importera vissa bibliotek första gången du startar ”Music Center for PC” kan du importera dem genom att ange sökvägen.

  1. Bekräfta filadressen.

   Starta ”Media Go” och välj [Arkiv] - [Lägg till/ta bort medier från bibliotek]. Bekräfta platsen för biblioteket som du vill importera i listan över [Bevakade mappar]. Anteckna lagringsplatsen om det behövs. Klicka sedan på [OK] och stäng ”Media Go”.

  2. Starta ”Music Center for PC”.
  3. Klicka på (meny) överst till vänster och välj [Inställningar] på menyn [Verktyg].
  4. Klicka på [Importera fil] och sedan på [Lägg till mapp...].
  5. Ange platsen som du bekräftade i steg 1 och klicka på [OK].
  6. Klicka på [OK] och stäng sedan fönstret med inställningar.

  Tips

  • Du kan också importera bibliotek från andra program än ”Media Go”. Gör på samma sätt som beskrivs i det här avsnittet.
  • Om du lägger till nya musikfiler i mappen som du angett i [Inställningar för automatisk importmapp] kommer musikfilerna att läggas till i [Mitt bibliotek] i ”Music Center for PC” automatiskt.
   Observera dock att om en musikfil tidigare har raderats från [Mitt bibliotek], tas den filen bort från filerna som ska importeras. Därför kanske musikfilen inte identifieras i [Mitt bibliotek] i ”Music Center for PC” även om filen läggs till i den mapp som du har angett i [Inställningar för automatisk importmapp].
   I så fall kan du dra och släppa katalogen med musikfiler via Utforskaren. Det går att lägga till musikfilen i [Mitt bibliotek] igen på det sättet.