Music Center for PC

  Begränsningar för biblioteksflyttning

  • Det kan hända att det inte går att flytta biblioteket i ”Media Go” till ”Music Center for PC” beroende på bibliotekstypen.
   Begränsningar för biblioteksflyttning
   Typ av bibliotek Flyttning Anmärkningar
   Musikbibliotek Möjlig
   Personliga videor Ej möjlig Biblioteksflyttning är inte möjlig.
   Foton Ej möjlig Biblioteksflyttning är inte möjlig.
   Podcast Ej möjlig Biblioteksflyttning är inte möjlig.
  • Musikfiler i format som inte stöds kan inte importeras till biblioteket i ”Music Center for PC”.
  • Om du ändrar filinformationen (artistnamn eller låtnamn) för musikfiler med ”Music Center for PC” efter det att biblioteket har flyttats från ”Media Go”, kan det hända att ändringen även avspeglas i filer i ”Media Go” beroende på filformatet.