Music Center for PC

  Importera låtar från en dator

  Det går att hantera material (som låtar och spellistor) som lagrats på en dator med ”Music Center for PC”.

  Importera låtar från en dator

  1. Klicka på (meny) överst till vänster och välj [Importera fil…] eller [Importera mapp...] på menyn [Fil].
  2. Välj filen eller mappen som du vill importera.

  OBS!

  • Om du importerar en fil från en extern hårddisk eller någon annan plats än internminnet (hårddisken/SSD-minnet) till ”Music Center for PC” kan importen misslyckas. Kopiera i så fall filen till internminnet (hårddisken/SSD-minnet) och importera den sedan till ”Music Center for PC” igen.

  Tips

  • Du kan importera låtar från [Musik]-mappen på datorn till ”Music Center for PC” när du installerar ”Music Center for PC”.
  • Du kan också importera låtar till ”Music Center for PC” genom att dra och släppa material från Utforskaren till innehållslistan.
  • Om du vill att ”Music Center for PC” automatiskt ska importera låtar i en viss mapp när programmet startar kan du klicka på (meny) överst till vänster för att visa menyn [Verktyg]. Välj sedan [Inställningar] och ställ in [Inställningar för automatisk importmapp] under [Importera fil].

  Importera en spellista

  Du kan importera en spellista (filtillägg: .m3u eller .m3u8) till ”Music Center for PC”.

  1. Klicka på (meny) överst till vänster och välj [Importera spellista...] på menyn [Fil].
  2. Välj spellista (filtillägg: .m3u eller .m3u8).

  OBS!

  • Om spellistan innehåller låtar som inte är lagrade på datorn går det inte att importera låtarna.