Music Center for PC

  Importera låtar från en ljudenhet, t.ex. en WALKMAN®

  Du kan importera låtar som är lagrade på en ljudenhet till ”Music Center for PC”.

  1. Anslut en ljudenhet (t.ex. NW-A50-serien) till datorn.
  2. Välj den anslutna enheten i [Överför och hantera] (A) i sidofältet.

   Överföringsskärmen (B) visas.

  3. Klicka på [Hantera låtar i enheten] (C) på överföringsskärmen.
  4. Välj [Låtar] eller [Språkstudie] (D) och klicka på [] (E) för materialet som du vill importera till datorn.

   [Språkstudie] visas om enheten har en funktion för att hantera låtar och språkinlärningsmaterial separat.

  5. Klicka på [Importera till PC] (F).

  OBS!