Music Center for PC

  Begränsningar för att importera material

  När du importerar låtar från en ljud-CD till ”Music Center for PC

  • Om en låt är väldigt kort kan det hända att den inte importeras till ”Music Center for PC” på rätt sätt.
  • Använd inte andra program som kan spela CD-skivor samtidigt som ”Music Center for PC”. Det kan hända att låtar inte importeras på rätt sätt.
  • Datorn går inte över i inaktivt läge, till exempel viloläge. Skärmsläckaren fungerar inte heller.
  • Det går inte att spela upp låtar som just håller på att importeras eller väntar på att importeras.

  När du importerar låtar från en ljudenhet till ”Music Center for PC

  • Koppla inte bort ljudenheten när data överförs mellan ljudenheten och datorn. Det kan leda till funktionsfel.
  • Undvik att ställa in datorn i inaktivt läge, t.ex. viloläge, samt stänga av eller starta om den när data överförs mellan ljudenheten och datorn. Medan låtar håller på att överföras kan datorn inte gå över i inaktivt läge, till exempel viloläge, med hjälp av timerfunktionen.
  • När du importerar en MP3-fil till ”Music Center for PC” kan vissa metadata försvinna.