Music Center for PC

  Installationsanvisningar (Music Center for PC Ver.1.0)

  OBS!

  • Om du använder en WALKMAN® som släpptes i handeln i eller före december 2013, måste du först ändra filöverföringsläget från MTP till MSC med hjälp av ”Music Center for PC”. För närmare detaljer, se kolumnen ”Överföring av musikfiler” under ”WALKMAN®” i Apparater som stöds. Utför proceduren i ”Byta filöverföringsläge” för att ändra filöverföringsläget om det behövs.
  1. Ladda ned det senaste installationsprogrammet.
  2. Starta det nedladdade installationsprogrammet.

   Tips

   • Välj [Ja] om dialogrutan [User Account Control] visas.
  3. Klicka på [Nästa >] när installationsskärmen visas.
  4. Bekräfta [Licensavtaö]. Välj därefter [Jag accepterar användarvillkoren] och [Nästa >].

   Om du väljer [Jag accepterar inte användarvillkoren] går det inte att välja [Nästa >].

  5. Välj [Standard (rekommenderas)] eller [Anpassad] under [Installationstyp]. Klicka därefter på [Nästa >].
   • Standard (rekommenderas)
    • Destinationsmappen anges automatiskt av programmet.
    • En startikon skapas på skrivbordet.
   • Anpassad
    • Du kan själv välja destinationsmapp.
    • Du kan välja om en startikon ska skapas på skrivbordet eller ej.
  6. Klicka på [Installera] när installationskonfigurationen visas.

   Det kan ta ett par minuter att slutföra installationen. Var god vänta.

  7. När installationen är klar, kontrollera att en bock har lagts till i kryssrutan för [Starta Music Center for PC nu]. Klicka på [Slutförd].
  8. När dialogrutan [Välkommen till Music Center for PC!] visas, klicka på [OK].
  9. Konfigurera inställningarna för automatisk import. (Gäller endast när du startar ”Music Center for PC” för första gången)

   När du startar ”Music Center for PC” för första gången efter installationen, visas dialogrutan [Importera ljudfiler till Music Center for PC.]. Bocka för kryssrutan för [[Musik] Mapp], och klicka sedan på [OK]. Om du lägger till nya musikfiler i [Musik]-mappen kommer de att läggas till biblioteket i ”Music Center for PC” automatiskt.

   Tips

   • Om du har hanterat material i ”Media Go” med standardinställningarna kan du importera material genom att bocka för [Musik].
   • Om du använder de anpassade inställningarna för ”Media Go”, så lägg till materialhanteringsmappen. Välj [Verktyg] - [Inställningar] - [Importera fil] - [Automatisk import] för att lägga till mappen.