Artikel-ID : 00259940 / Senast ändrat : 20/04/2021

Röstguiden säger att "Google Assistant is not connected" och det går inte att slå på brusreduceringsfunktionen eller funktionen för kontroll av omgivningsljud.

  Försök med följande:

  • När hörlurarna ansluts till smartphonen kan det hända att det visas ett meddelande från Google Assistent. Om du råkar trycka på meddelandet ändras funktionen för knappen eller beröringssensorn på hörlurarna till Google Assistent.
   Ändra i så fall tillbaka funktionstilldelningen till kontroll av omgivningsljudet med hjälp av Headphones Connect.

   Tips!
   Om samma meddelande visas igen nästa gång du ansluter hörlurarna, så undvik att trycka på meddelandet utan svep bort det för att släcka det.

  • Om någon annan funktion än kontroll av omgivningsljudet, t.ex. Google Assistent, är tilldelad till knappen eller beröringssensorn går det inte att gå över till brusreduceringsläget eller kontroll av omgivningsljudet med knappen eller beröringssensorn på hörlurarna.